Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

Alacant impulsa la millora de la mobilitat a l'entorn de l'Ajuntament

El projecte, aprovat en Junta de Govern, abasta els carrers compresos entre la Rambla de Méndez Núñez d'Alacant i el Passeig Ramiro amb un pressupost de 2.631.086,86 €

La regidoria d'Urbanisme ha impulsat, per a la seua aprovació a la Junta de Govern, el projecte de millora de la mobilitat urbana en l'àmbit comercial i turístic al Centre Històric d'Alacant, que abasta els carrers compresos entre la Rambla de Méndez Núñez d'Alacant i el Passset Ramiro, a excepció del carrer San Fernando, que es manté sense canviar i el pressupost del qual ascendeix a 2.631.086,86 €.

- Publicitat -

El projecte tracta de canviar la supremacia del vehicle sobre el vianant a pràcticament tot l'espai, en què les voreres queden reduïdes a bandes laterals que no compleixen els actuals cànons d'accessibilitat i en què les zones de reserva per a càrrega i descàrrega i les illes de contenidors per a residus urbans ocupen una altra part important, a més de reduir l'atractiu al paisatge urbà que la compon.

Les actuacions passen per impulsar, en una primera fase, la peatonalització exclusiva del carrer Jorge Juan fins al Passset Ramiro, mentre que el tram del carrer Altamira continuarà obert al trànsit, de moment, amb una plataforma única que siga compatible amb la situació actual.

- Publicitat -

Actualment, de les cobjecte de la intervenció, ja són de vianants el carrer Callizo del Marqués, Niàgara, i el tram de costat mar del carrer Bendicho, estant la resta configurades amb voreres laterals i calçada central, puntualment amb banda d'estacionament reservat. L'accés al trànsit rodat està permès en tot l'àmbit d'actuació, podent circular-hi totes.

Atenent tots els objectius i premisses de partida, es projecta una solució que renovi un espai actualment de hegemonia vehicular, de l'altra on es prioritzi singularment el vianant, sense l'eliminació total del primer.

Cal destacar que per al disseny s'ha pretès afavorir l'estacionalitat, la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat, transformant tots els vials en espais més humans, més enfocats cap al vianant i menys cap al trànsit rodat. En definitiva, s'ha buscat una humanització del conjunt perquè es pugui viure a dia.

Com a solució final, no s'opta per una zona de vianants integral de l'espai, especialment per la dificultat a nivell de trànsit que suposaria no permetre el pas de l'autobús urbà per l'eix Sant Telmo-Altamira, a través del qual accedeix a la Rambla i al centre de la ciutat.

Tot i això, cal indicar que amb la solució proposada s'assoleix els objectius principals de millora de la mobilitat i accessibilitat de vianants i s'inverteix el domini actual de l'espai urbà pel trànsit a favor del vianant.

Estes objectius s'assoleixen mitjançant la generació d'una plataforma única, laugment de lample útil de les voreres i la restricció al trànsit dun bon nombre de carrers de làmbit.

Informe del Servei de Trànsit

Atès que el present projecte no pretén la conversió en zona de vianants de l'eix del carrer Altamira ni de la Rambla, sinó una millora de la mobilitat i accessibilitat de vianants a l'entorn del centre històric mitjançant la conversió de l'espai a plataforma compartida i ampliació de les voreres, es considera convenient prosseguir amb el procediment necessari per a la seua aprovació.

Això no obstant, en el cas que es dugués a terme l'esmentat estudi per part del Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat Sostenible i Accessibilitat, i les conclusions dels quals fossin la conversió en zona de vianants completa d'este entorn, es considera que el projecte és perfectament compatible amb la solució esmentada.

D'altra banda, cal redactar un projecte de soterrament de contenidors que s'impulsarà de forma paral·lela.