Notícies d'Alacant i província

dimarts, 26 setembre 2023

Alacant inverteix 604.910 € per millorar la seguretat i protegir els talussos del Mont Tossal amb geomalles i barreres

El nou projecte ha estat aprovat a junta de Govern i una vegada licitat s'executarà en un termini de quatre mesos per minimitzar els riscos de despreniment

L'Ajuntament d'Alacant a través de l'àrea d'Infraestructures i Manteniment, dirigida per la regidora Cristina García, ha aprovat a junta de Govern un nou acord per contractar les obris de millora de l'entorn de la Muntanya Tossal d'Alacant, amb un projecte de protecció dels talussos rocosos, que requereix una inversió de 604.910,48 euros, i compta amb un termini d'execució de quatre mesos una vegada este licitat.

- Publicitat -

Les obris es realitzaran als talussos que componen el vessant de la Muntanya Tossal, adjacents a les noves sendes accessibles creades per connectar per als vianants este entorn forestal, amb accés des del carrer Poeta Garcilaso, i que discorren adjacents a l'IES Miguel Hernández i IES Jorge Juan.

Està previst intervenir amb unes obris que van millorar les condicions de seguretat davant del despreniment de blocs rocosos i materials als talussos del Tossal, susceptibles de patir despreniments.

- Publicitat -

D'esta manera l'Ajuntament, ha explicat que a través de diverses inspeccions i visites tècniques cursades, donarà una solució des de l'àrea d'Infraestructures a la protecció dels talussos, a través de la disposició de dos tipus de sistemes de mitigació de riscos de despreniment. Este entorn forma part d'un nou important pulmó d'Alacant, que connecta amb els camins de vianants els barris de Sant Blai i Campoamor i la zona centre, i es converteix en l'epicentre de convergència de molts barris.

Instal·lacions de geomalles i barreres d'amortiment

D'una banda, es durà a terme la instal·lació d'una geomalla, al costat del talús adjacent a l'IES Miguel Hernández, i en el cas del talús existent al recorregut superior, que presenta una major altura i pendent, així com una major fragmentació del material rocós del que està compost, s'instal·larà un sistema de majors prestacions , compost per geomalla més un reforç de bulons i cables.

Així mateix, dins de la intervenció que es va executar en este emblemàtic paratge situat al cor d'Alacant, ja es van instal·lar barreres amortidores davant de despreniments durant l'execució de les obris de creació i adequació d'itineraris de vianants al Tossal.

Dins este talús poden diferenciar-se dos zones, una compresa entre el cap de talús i la seua zona mitjana, amb més pendents i més fissuració de massís on es durà a terme una prolongació de les mesures de mitigació de risc geològic, amb la prolongació de la barrera d'amortiment davant de despreniments; i una altra zona, amb la instal·lació d'una geomalla amb reforç de bulons.

Per la seua banda està previst també dur a terme treballs de desbrossament manual de la superfície del talús amb la neteja de vegetació existent sobri les discontinuïtats més importants dels blocs rocosos.

Execució d'un mur de protecció

A més, el projecte contempla una nova intervenció al costat del peu del talús existent al nord de la pista d'esbarjo de l'IES Jorge Juan amb l'execució d'un mur de gabions, amb mesures prèvies per evitar despreniment durant els treballs de construcció del mur.

En esta intervenció es preveu fer-ne una escullera formigonada com a base del mur com a revestiment dels primers metres de talús. A mitja altura del talús existent al costat del camí adjacent al CEIP L'Anella, es procedirà a la instal·lació d'una barrera amortidora davant de despreniments, així com a la instal·lació de bancs de gabions al llarg de determinats punts del recorregut de vianants.

Per executar les obris es façalitarà el trànsit de vianants instal·lant mesures d'abalisament i senyalització necessàries per garantir la compatibilitat de les obris amb la seguretat dels usuaris dels camins.