Notícies d'Alacant i província

dimecres, 28 febrer 2024

Alacant cedeix a Labora durant 50 anys l'ús de l'antic Centre d'Oficis de Coepa

La Junta de Govern acorda este dimarts atorgar el dret de superfície de la parcel·la a l'ens autonòmic per recuperar l'edifici com a Centre de Formació Laboral.

L´Ajuntament d´Alacant fa un pas més per a la recuperació d´antic Centre d´Oficis de l´extinta COEPA (Confederació d´Empresaris de la Província d´Alacant) amb la cessió del dret de superfície de la parcel·la que l'ocupa durant 50 anys a Labora, el Servei Autonòmic d'Ocupació i Formació, de forma gratuïta a canvi que s'ocupi de la rehabilitació i el funcionament, d'acord amb l'acord aconseguit entre l'Agència Local de Desenvolupament i Labora.

La Junta de Govern municipal aprovarà este dimarts la proposta amb la tramitació de lacord de la regidoria de Patrimoni, mitjançant la qual se cedirà l'ús de la parcel·la situat al carrer Metalurgias, 22-28, al polígon de Babel, per a les pròximes cinc dècades a fi que es presti el servei formatiu.

La regidora dOcupació i Desenvolupament i responsable de lAgència Local de Desenvolupament Econòmic i Social, Mari Carmen de España, ha ressaltat que amb este “acord avancem per recuperar este edifici i que Alacant compti amb un centre de formació per a l'ocupació que doni servei a les persones en situació de desocupació de la capital i la comarca, per a la qual cosa comptem amb l'acord i col·laboració de Labora, que s'encarregués de la rehabilitació i el funcionament, amb la participació de l'ALDES”.

Amb la cessió municipal, Labora podrà iniciar el procés per a la rehabilitació integral de l'edifici i l'adequació de les instal·lacions. En este sentit, l'acord estableix que el beneficiari, en este cas Labora, haurà de desenvolupar amb caràcter permanent a l'immoble cedit una activitat formativa per a persones aturades.

Alhora, l'acord assenyala que qualsevol modificació en esta destinació haurà de ser autoritzada expressament per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament o l'òrgan municipal que resulti competent per fer-ho, ja que en cas contrari es podria determinar l'extinció del dret de superfície i la reversió de construccions i instal·lacions a l'Ajuntament.

La gratuïtat de la cessió del dret de superfície per 50 anys s'estableix a canvi o com a condició de l'obligació de Labora a realitzar les obris de restauració i posada en la seua de les edificacions i instal·lacions existents, podent realitzar-hi les adaptacions necessàries per a l'exercici adequat de l'activitat.

estes actuacions s'han de plasmar en els projectes corresponents i han de ser objecte de llicència municipal o autorització que siga procedent en funció del contingut de cada projecte.

La parcel·la, que compta amb 56.392 metres quadrat de sòl, revertirà amb totes les construccions i instal·lacions existents a possessió i propietat municipal al canvi del període establert de 50 anys. L'atorgament del dret de superfície es formalitzarà en escriptura pública i s'inscriurà al Registre de la Propietat.