Notícies d'Alacant i província

dimarts, 16 abril 2024

Alacant activa el soterrament de 27 illes de contenidors al nucli antic i passeig marítim

L'Ajuntament amplia el projecte al Centre Tradicional per eliminar de la superfície el dipòsit de residus, reduir molèsties a veïns i comerciants i millorar-ne la imatge urbana.

L'Ajuntament d'Alacant ha finalitzat l'estudi per soterrar en 27 punts els contenidors de residus urbans al nucli antic i els carrers del front litoral de la ciutat i que ara ampliarà a la resta del Centre Tradicional.

El regidor de Neteja Viària i Gestió de Residus, Manuel Villar, ha afirmat que “l'Ajuntament està assegut les bases per soterrar els contenidors al Casc Antic i al Centre Tradicional amb l'objectiu de reduir les molèsties que ocasiona a veïns i comerciants i millorar la imatge urbana que es projecte en una ciutat turística de primer nivell com Alacant”.

Villar ha explicat que “l'estudi encarregat a la divisió de Medi Ambient de la Foment de Construccions i Contractes (FCC) estableix les bases per establir un Pla Director per al soterrament de contenidors de superfície que existeixen actualment al Casc Antic i al Centre Tradicional , espais amb més projecció turística i capacitat d'atracció de persones pel desenvolupament de la seua activitat comercial i hostalera”.

En esta primera fase, l'estudi ha permès estudiar cadascuna de les ubicacions actuals de contenidors en superfície amb l'objectiu de determinar la millor configuració possible per al soterrament. En este document inicial es determina la instal·lació de 27 illes de contenidors a l'espai comprès entre el Raval Roig, el barri de Santa Cruz al Casc Antic i la prolongació del front litoral entre l'Esplanada fins a l'avinguda del Doctor Gadea i, cap al interior, fins al carrer Girona i la plaça de Calvo Sotelo.

Manuel Villar ha anunciat que s'ampliarà este estudi en una segona fase a la resta del Centre Tradicional comprès entre el carrer Girona, avinguda Alfonso el Sabio, Rambla i avinguda de Federico Soto. "Esta ampliació és necessària i està plenament justificada i respon a una petició de les associacions de comerciants del Centre Tradicional els comerços de les quals són els principals afectats per la presència dels contenidors de residus en superfície", ha explicat l'edil.

Alacant compta amb 45 illes de contenidors soterrats

Alacant compta amb una xarxa de 45 illes de contenidors soterrats distribuïts a la ciutat, principalment a les zones amb més trànsit de vianants i comercial. De fet, una de les millores introduïdes al nou contracte de Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans adjudicat a finals de l'any passat contemplava una partida de 552.000 euros per a manteniment i reparació d'estes illes, que funcionen mitjançant l'ús de plataformes elevadores hidràuliques.

Amb l'estudi realitzat l'objectiu de l'Ajuntament és assolir en una primera fase les 67 illes de contenidors soterrats, 45 existents i les 27 noves per al Casc Antic i la part més pròxima al litoral del Centre Tradicional i que s'ampliaria en una segona fase resta del Centre Tradicional en un número que haurà de determinar el document ampliat, com ha anunciat el regidor Manuel Villar.

Estudi de detall

L'estudi tècnic elaborat contempla tant la millor situació de les illes de contenidors, com el nombre en funció del tipus de residu, així com les dimensions de contenidors i el mesurament de l'obra civil i l'espai necessari per soterrar, així com els sistemes de càrrega (darrere o lateral).

Tot això s'ha analitzat en fitxes individuals de cadascun dels 27 nous punts de soterrament, partint de la premissa de mantindre el sistema actual de recollida, la implantació de contenidors de totes les fraccions selectives, atendre el volum total per ubicació actual i la capacitat de poder adaptar-lo a les necessitats futures a mesura que augmentin la conscienciació ciutadana sobri la separació en origen de les diferents fraccions dels residus.

També s'analitzen a l'estudi els diferents tipus de plataformes elevadores existents al mercat adaptades a contenidors tant de càrrega del darrere com lateral, així com les seues dimensions, instal·lacions necessàries, característiques tècniques i de manteniment, i certificats de qualitat.