Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 febrer 2024

Alacant impulsa la protecció dels immobles històrics amb una reducció de l'ICIO

Es potencia la protecció de les facenes dels edificis històrics amb beneficis fiscals a les promotores que mantinguen els valors culturals a les noves construccions.

L'Ajuntament d'Alacant concedeix una bonificació de l'impost a favor de construccions, instal·lacions i obris que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials especials, culturals, històric artístiques o de foment d'ocupació. La iniciativa persegueix evitar les demolicions de facenes dels edificis acollits al Catàleg de Proteccions.

La promotora Douro Projets s'ha convertit en la primera empresa que s'ha beneficiat d'estes de descomptes fiscals en la construcció d'un hotel a l'avinguda Salafalta.

El regidor d'Urbanisme, Adrián Santos Pérez, ha destacat que "l'edifici té un valor arquitectònic per si mateix, encara que el seu major interès resideix en la seua imatge urbana, que contribueix a determinar l'ambient de barri.

L´edil recorda que “l´any de construcció de l´edifici és de l´any 1940, i era d´ús residencial. Si bé és cert, que suposa una lleu disminució d'ingressos a les arques municipals, cal recordar, que l'objectiu perseguit per esta ordenança és protegir un bé superior de conservació del patrimoni artístic i arquitectònic del municipi, aconseguit amb la llicència atorgada i en les següents que es puguen sol·licitar”.

Adrián Sants conclou que "això significarà la promoció de la protecció de el patrimoni municipal per a les generacions futures, el que a la fi i al el cap és l'esperit de l'Catàleg de Proteccions actualment en tramitació".

La constructora Douro Projets va sol·licitar el benefici al·legant la situació historicoartística de l'immoble com és la conservació de la facena. Atès que el projecte bàsic autoritzat contempla el respecte i manteniment de la mateixa, suposa la conservació i enriquiment de l'llegat arquitectònic del municipi, en concret, d'un bé immoble incorporat al Catàleg de proteccions.