Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

Alacant remodela el front marítim amb l'avinguda Loring, Eusebio Sempere i Oscar Esplá

L´àrea d´Urbanisme proposa la reserva d´un espai per a la circulació del Tram entre la plaça Porta del Mar i Sant Gabriel a través de Benalúa Sud i Babel.

La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria d'un procediment per contractar la redacció del Projecte de Reurbanització de l'entorn de les avingudes de Loring, Eusebio Sempere i Óscar Esplá, amb un termini dexecució de tres mesos, assenyalant un pressupost base de licitació de 44.675,24€, IVA inclòs, han informat el portaveu de lequip de govern, Antonio Manresa i el portaveu adjunt, Manuel Villar.

- Publicitat -

Este projecte pretén donar continuïtat a les remodelacions aprovades que transformaran l'eix que uneix l'accés sud amb la platja de l'Postiguet amb les mateixes característiques de tots els trajectes, és a dir, estrenyiment de carrils, incorporació d'una mitjana central enjardinada i, a més, reserva d'espai perquè pugui tenir cabuda una prolongació hipotètica del tramvia, com a extensió de la Línia 5 que ara conclou a la Plaça de Porta del Mar.

Per al regidor d'Urbanisme, Adrián Sants sembla fonamental "ampliar la xarxa del Tram cap al sud d'Alacant, de manera, que arribi fins als barris de Sant Gabriel sense deixar de banda Benalúa Sud i Babel per les avingudes de Catedràtic Soler i d'alcalde Lorenzo Carbonell". Santos recorda que "es tracta d´una proposta que la regidoria d´Urbanisme que ja hem traslladat a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat com a alternativa a una possible extensió per l´avinguda d´Elx".

- Publicitat -

Continuïtat de la remodelació de la façana litoral

El mes de gener passat la Junta de Govern, a proposta de la regidoria d'Urbanisme, va aprovar el projecte d'obres de reurbanització de l'avinguda Ramón y Cajal i passeig de Canalejas, el pressupost ascendeix a 2.656.449,17 € IVA inclòs amb un termini dexecució de sis mesos.

L'avinguda Ramon i Cajal, tot i ser un espai urbà de primer ordre, és una barrera que separa el Parc de Canalejas de la ciutat ja que no té permeabilitat transversal cap al mar i zona portuària. L'existència de molts aparcaments en bateria i l'amplitud de la calçada flanquejada per un mur de formigó, sense vorera en un dels costats, fa que els vehicles assoleixin gran velocitat, i cal sumar-hi la falta de continuïtat del carril bici per este carrer.

Per la seua banda, des de la Diputació Provincial s'ha realitzat una inversió de 810.000 euros a través del Pla Planifica, que suposa el 45% del cost de l'obra, “perquè es pugui dur a terme esta important reurbanització amb què comença una gran transformació que donarà com a resultat una ciutat més accessible, habitable i moderna, traient el màxim partit a una de les zones amb més potencial i que ara mateix necessita una actuació que l'elevi novament a la importància que mereix per la seua ubicació” segons ha recordat el diputat provincial, Javier Gutiérrez.

A través del Pla Planifica, la Diputació invertirà a la capital 1.385.000 euros amb què es desenvoluparan altres obres de relleu com la millora de l'avinguda Eusebio Sempere.

Actuacions a Ramon i Cajal

Concretament les accions a efectuar al Carrer Ramon i Cajal passen per la introducció del carril bici i el redisseny i augment en nombre i dimensió dels passos de zebra que comuniquin amb el Parc de Canalejas.

Un dels objectius perquè s'aconsegueixi la connexió de la ciutat amb el port, per això es tracta d'eliminar el mur perimetral del parc mitjançant l'ampliació del parterre lateral del parc de canalles, que contingui el carril bici. Així mateix, les actuacions contemplen repavimentar el carrer, destacant els accessos al Parc i visibilitzant-los.

Altres remodelacions se centraran en l'augment de la mida dels escocells i replantar els buits, la substitució dels fanals de gran escala, propis de vies interurbanes, per fanals més urbans i la millora de l'accessibilitat. Per això, es proposa plataforma única de calçada i vorera a les cruïlles de vianants per millorar accessibilitat i reduir el desnivell entre el parc i el carrer.

En resum, es tracta de promoure la singularització de l'accés al parc de Canalejas des del Passeig de Gadea, com porta cap al mar.

A l'apartat de trànsit de vehicles es projecta produir un parvís, o atri sense aparcaments, als edificis públics rellevants del carrer com és el cas de la Seu Universitària. Es canvia la zona d'estacionament de disposició en bateria a cordó, per guanyar espai per al carril bici, però es compensa la pèrdua d'aparcaments amb la introducció de nous al tram entre els carrers Portugal i Pintor Aparicio.

Parc de Canalejas

En este àmbit, les accions al Parc de Canalejas se centren en la millora dels accessos al Parc des de l'Avinguda Ramón y Cajal, la potenciació i posada en valor de la jardineria existent a la franja paral·lela a este carrer, inclosa dins làmbit dactuació, introduint espècies compatibles amb els ficus de gran port existent.

Finalment, es contempla la introducció d'un quiosc a l'interior del parc com a focus d'atracció que n'ampliï l'oferta lúdica.

Passeig dels Màrtirs

també, la Junta de Govern va aprovar el mes de març passat el projecte d'urbanització del Passeig dels Màrtirs a la façana marítima de l'Esplanada, que compta amb un pressupost de 2.642.281,05 euros i un termini de realització que s'estima en huit mesos.

Esta actuació, continua Santos, “permetrà donar continuïtat al carril bici de les remodelacions recents finalitzades a l'Esplanada i, d'altres actualment en execució a l'avinguda Ramón y Cajal, generant un recorregut continu a nivell de vianants dels tres espais urbans: Esplanada, entorn del monument i Passeig de Canalejas”.

Este itinerari continua pel sud amb els recorreguts de la intervenció d'accés sud realitzada fa uns anys, que discorren pels parterres de zones verdes i recorreguts creats davant de Ramon i Cajal, Plaça de Galícia, Avda. de Loring, Casa del Mediterrani i el passeig davant Benalúa Sud, i pel Nord, Plaça del Mar i Passeig de Gómiz.

El projecte contempla l'eliminació d'espais residuals com la rotonda partida de la plaça de Canalejas, que unit a la solució de plataforma compartida a l'accés del passeig dels Màrtirs a la ciutat, dóna continuïtat al recorregut de vianants entre l'Esplanada i el Passeig de Canalejas, creant un nou espai urbà en este indret emblemàtic per a la ciutat, on se situava el baluard de sant Carles, element defensiu del segle XVIII, espai renovat al voltant del monument del polític Canalejas.

També s'elimina la incorporació del vial de l'Almirall Julio Guillen Tato al Passeig dels Màrtirs, així com el gir i accés dels vehicles que vénen del Sud a la ciutat, cosa que permet aconseguir un ampli espai enjardinat i estadal en este punt important del passeig marítim, que recull el flux de vianants de l'espai de Canalejas. Amb estes actuacions s'aconsegueix una reducció de la secció viària, s'eliminen girs, es millora les rasants, es produeix una millora de l'articulació viària i s'afavoreix la continuïtat de vianants longitudinal.