fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 15 agost 2022

Alacant aprova la remodelació del front marítim

L´àrea d´Urbanisme proposa la reserva d´un espai per a la circulació del Tram entre la plaça Porta del Mar i Sant Gabriel a través de Benalúa Sud i Babel.

La Junta de Govern ha aprovat adjudicar el contracte relatiu a la redacció del projecte de reurbanització de l'entorn de les avingudes de Loring, Eusebio Sempere i Óscar Esplá, amb un termini dexecució de tres mesos, a favor de la mercantil Enginyeria i Estudis Mediterrani, SLP, per 37.527,21 €, IVA inclòs.

- Publicitat -

Este projecte pretén donar continuïtat a les remodelacions aprovades que transformaran l‟eix que uneix l‟accés sud amb la platja del Postiguet amb les mateixes característiques de tots els trajectes, és a dir, estrenyiment de carrils, incorporació d'una mitjana central enjardinada i, a més, reserva d'espai perquè pugui tenir cabuda una prolongació hipotètica del tramvia, com a extensió de la Línia 5 que ara conclou a la Plaça de Porta del Mar.

Per al regidor d'Urbanisme, Adrián Santos sembla fonamental “ampliar la xarxa del Tram cap al sud d'Alacant, de manera, que arribi fins als barris de Sant Gabriel sense deixar de banda Benalúa Sud i Babel per les avingudes de Catedràtic Soler i de alcalde Lorenzo Carbonell”. Santos recorda que "es tracta d´una proposta que la regidoria d´Urbanisme que ja hem traslladat a la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat com a alternativa a una possible extensió per l´avinguda d´Elx".

Passarel·la castell de Sant Ferran

- Publicitat -

D'altra banda, l'equip de govern reactiva el projecte d'execució de la nova passarel·la d'accés al castell de Sant Ferran. El pressupost del projecte modificat és de 295.086,06 €, IVA inclòs, i un termini per a l'execució del projecte tres mesos.

La Junta de Govern Local, va acordar adjudicar este projecte a l'octubre de l'any passat, a favor de la mercantil Doalco SA Les obres s'han anat executant seguint el projecte aprovat, però han sobrevingut circumstàncies durant els treballs que n'han afectat el desenvolupament, per la qual cosa es justifica la redacció del present projecte modificat. Les modificacions afecten, fonamentalment, la fonamentació, micropilotage, ferm de passarel·la i zona daccés al túnel.

Alienació de sòl per a l'expansió de l'EUIPO

L'òrgan executiu ha aprovat, a proposta de la regidoria de Patrimoni, l'alienació de dos parcel·les sobrants al sector Aguamarga, a l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIP).

El preu de la venda és de 459.436,35 euros. vegada, a la signatura de l'escriptura pública en què s'haurà de formalitzar la transmissió. El muntant puja a 96.481,63 euros que passaran a les arques municipals. D'esta manera, l'organisme europeu veurà coberta la necessitat d'ampliació.

El 29 de gener del 2020 es va subscriure un conveni entre les representacions municipal i de l'Euipo, pel qual es comprometia la redacció d'una modificació puntual del Pla Parcial del sector Aguamarga per incorporar dos porcions de sòl qualificades com a dotacional a la parcel·la d'expansió de les instal·lacions de l'Euipo, prèvia alienació a esta de les mateixes com a parcel·les sobrants.

En execució del que s'ha acordat en el conveni, es va tramitar la Modificació Puntual núm. 3 del Pla Parcial Aguamarga, que va obtenir la seua aprovació definitiva per acord del Ple Municipal de 15 de febrer de 2022. Com a conseqüència d'esta aprovació van resultar les dos porcions següents de sòl qualificades com a béns patrimonials/parcel·les sobrants.

La representació de la Euipo, mitjançant escrit de data 17 de maig de 2022, ha manifestat la necessitat urgent d'adquirir estes parcel·les per demanar llicència d'edificació per ampliar les seues instal·lacions.

ValenciàEspañol