Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 desembre 2023

Alacant preadjudica els estudis preliminars del PGOU per 285.610 euros

La Mesa de Contractació dóna llum verda a lassistència tècnica dels treballs previs per a la redacció del Pla General Estructural més el document inicial estratègic.

La Mesa de Contractació, a iniciativa de l'Oficina del Pla General de la Regidoria d'Urbanisme, ha proposat la preadjudicació de diferents empreses i professionals de la contractació del servei d'assistència tècnica per a redacció de l'esborrany del Pla General Estructural més el document inicial estratègic, al marco dels treballs de revisió del Pla General vigent de l'any 1987

Esta iniciativa s'ha dividit en set lots amb un valor estimat conjunt del contracte de 382.451,84 euros. i que es pretén que puguen estar finalitzats abans que finalitzi este any. Finalment, el conjunt de propostes presentades suma 285.610 euros, i són assignats tots els contractes, a excepció del referit a l'estudi del sòl rural i capacitat d'acollida dels sòls no transformats que de moment ha quedat desert.

Aurum Consultoria i Proyectos ha resultat classificat en primer lloc per a l'adjudicació dels dos primers lots. El primer es refereix a l'estudi de les infraestructures de xarxa primària d'Alacant i el seu entorn metropolità, amb un termini d'execució de huit mesos i un preu de 40.930,98 euros, inclòs l'IVA. Se centrarà en l'informe de les àrees relacionades amb transports, proveïment o drenatge d'aigües, electricitat o connexió amb port o aeroport, entre molts altres serveis que afecten a la ciutat i el seu entorn el conjunt de la ciutadania.

També esta consultoria durà a terme lestudi específic per a la concreció dels riscos naturals del terme municipal en base al previst en el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana i delimitació dunitats ambientals, amb un termini dexecució de sis mesos amb un pressupost de 31.109,34 euros, IVA inclòs. En esta prospecció s'analitzaran els efectes i els impactes mediambientals que es puguen derivar per causes naturals i que poden anar des del risc d'inundacions o incendis forestals fins a la pròpia erosió del terreny, incloent-hi la sismicitat del territori.

Estudi d'evolució sociodemogràfica i estat d'habitatges

Idom Consulting Engineering Architecture SAU s'encarregarà de fer un estudi de població i habitatge, amb un termini d'execució de nou mesos amb una proposta de 51.889,93 euros, IVA inclòs, on es durà a terme un informe sociodemogràfic de la població per veure'n l'evolució i les característiques. Es pretén, paral·lelament, adquirir un coneixement més profund de l'estat de l'habitatge a la ciutat per determinar-ne l'estat, la tipologia i les necessitats d'actuacions de rehabilitació, entre d'altres objectius.

Així mateix, ha quedat deserta la preadjudicació d'un estudi del sòl rural per analitzar la capacitat d'acollida dels sòls protegits i no protegits realitzant una zonificació, tal com marca la legislació vigent, per tal de poder determinar l'ús que se li puga donar en el futur. Este lot compta amb un termini dexecució de huit mesos i un valor de licitació estimat de 49.643,40 euros, IVA inclòs.

A més, es preadjudicat el contracte que incidirà al Paisatge i Infraestructura Verda, amb un termini d'execució de sis mesos per una oferta de 28.791,28, IVA inclòs a Blanca Barragán Urbiola. L'informe d'Infraestructura Verda es considera l'element vertebrador bàsic d'un territori que defineix, de forma prèvia, qualsevol actuació posterior. Es tracta, en resum, de la filosofia de la llei valenciana que en regeix l'ordenació. Per part seua, l'estudi de paisatge pretén detectar l'estat visual de la ciutat que serà percebut pel ciutadà.

Paral·lelament, l'única oferta presentada per Esmeralda Martínez Salvador per al lot per a una anàlisi dels sòls consolidats (capacitat d'acollida) i una anàlisi de barris per a l'estudi de les dotacions i equipaments de xarxa primària d'Alacant ha estat admesa amb un termini dexecució de huit mesos i un preu de 38.720,00 euros IVA inclòs.

Al nou Pla General, el barri es converteix en la unitat funcional per excel·lència ja que és l'entorn més pròxim per als veïns. D'esta manera, s'estudiaran les dotacions principals que reuneixen en matèria sanitària, educacional, esportiva o de qualsevol altra tipologia que afecti tots els ciutadans.

Finalment, s'ha proposat Rafael Zumalabe Lozano per a l'estudi de l'organització de documentació de l'Esborrany del Pla General Estructural més el Document Inicial Estratègic en sistema d'informació geogràfica (SIG), amb un termini d'execució de setze mesos amb una oferta de 94.166,63 euros, IVA inclòs. Este requisit, recollit a la legislació, millorarà l'anàlisi del territori per conèixer les necessitats reals de cada àmbit.

Tot i els terminis marcats a l'acord que s'aprovarà este dimarts, des de la regidoria d'Urbanisme es pretén que, com a millora, els estudis estiguen finalitzats abans que finalitzi este any.