Notícies d'Alacant i província

dilluns, 20 març 2023

Ja hi ha empresa per organitzar el Dissabte Rambler

La mesa de contractació obre els sobres de les ofertes que revelen l'oferta més avantatjosa de Produccions Artístiques Orange SL per a la seua organització per 30.250 euros per als propers dos anys.

La mesa de contractació celebrada hui ha resolt la licitació d'el contracte per a l'organització de l'Carnaval Adult de l' 'Dissabte Ramblero' a favor de Produccions Artístiques Orange SL que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per 30.250 euros per a les dos pròxima anualitats, amb possibilitat de dos pròrrogues anuals.

- Publicitat -

L'oferta de la mercantil ha estat la millor de les tres que s'han presentat per registre d'entrada en la segona ronda de negociació en el procediment negociat sense publicitat. La regidoria de Festes i Ocupació de la Via Pública va impulsar este expedient amb un pressupost de licitació de 38.000 euros, IVA inclòs, que finalment ha estat resolt per 30.250 euros que ha presentat la mercantil que ha quedat en primer lloc.

A la Junta de Govern, celebrada ahir també es va procedir a l'adjudicació ratificat la decisió de la Mesa de Contractació de l'organització de l'Carnestoltes Infantil per al 2020 i 2021 amb possibilitat de dos pròrrogues anuals, a favor de la mercantil Produccions Artístiques Horitzó Musical, amb un pressupost de 5.808 euros.

- Publicitat -