Notícies d'Alacant i província

dissabte, 10 juny 2023

Alacant sol·licita a la Diputació 707.000 euros per a ajudes a pimes, micropimes i autònoms per covid

Les subvencions podran assolir els 4.000 euros per sol·licitant si han facturat igual o menys entre el juliol del 2021 i el juny del 2022, que en el mateix període del 2019

L'Ajuntament d'Alacant acordarà sol·licitar este dimarts a Junta de Govern a la Diputació 707.268 euros, que li corresponen per població dins del nou pla d'ajuts a autònoms, micropimes, pimes i altres col·lectius subjectes a mutualitats, habilitat per la institució provincial per fer front als danys ocasionats per les limitacions imposades en la lluita contra la pandèmia de covid. Cada beneficiari podrà obtenir fins a 4.000 euros sempre que haja facturat igual o menys entre el juliol del 2021 i el juny del 2022, que en el mateix període del 2019 al 2020.

- Publicitat -

La regidora d'Ocupació i Desenvolupament, Mari Carmen de España, Ha ressaltat que "Alacant, com la resta de municipis de la província, acudeix a este nou paquet d'ajudes que aporta la Diputació d'Alacant per ajudar els negocis i petits empreses que encara estan patint els efectes de la pandèmia a l'últim any".

Un cop s'autoritzi la despesa, procedirem a traure una convocatòria des de l'Agència Local de Desenvolupament les sol·licituds es podran formalitzar a través de la web, com en convocatòries anteriors, en les dates que prèviament informarem adequadament”, ha subratllat la regidora.

- Publicitat -

La regidora ha ressaltat que “al llarg dels dos anys que ha durat esta pandèmia, de la qual encara seguim patint els seus efectes, amb totes les limitacions imposades, hem distribuït des de l'Ajuntament, principalment des de l'Agència Local de Desenvolupament, més de 17 milions d'euros, amb més de 10.000 sol·licituds aprovades, per evitar que negocis i petites empreses haguessin de tancar i per contribuir a regenerar l'economia local”.

És objecte d'estes condicions és regular les ajudes a Ajuntaments de la província d'Alacant, amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que compleixin el requisit que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es sol·liciti la ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol del 2021 i el 30 de juny del 2022), haja estat igual o inferior a la mitjana mensual facturada els mateixos mesos el 2019.

Ajudes de fins a 4.000 euros

L'ajuda màxima a percebre podrà assolir els 4.000,00 euros per sol·licitant. Els beneficiaris només podran presentar una única sol·licitud a l'entitat local on radiqui el domicili fiscal. La participació en estes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol altra administració o ens públics o privats, sempre que no superi el cost de lactivitat subvencionada, dacord amb els preceptes legals.

El període màxim per justificar els fons percebuts per a esta subvenció serà el 31 doctubre deste exercici, per la qual cosa l'Ajuntament procedirà a la confecció de les bases i la seua publicació, per poder realitzar la distribució de les ajudes entre els beneficiaris abans de la data esmentada.