Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 març 2023

Alacant destina més de mig milió d'euros a prevenir i intervenir a l'absentisme escolar

La Regidoria dEducació adjudica el servei per a tres cursos amb lobjectiu que lassistència regular a classe siga efectiva i es garanteixi la igualtat de condicions per a tots els menors

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado en junta de Gobierno a través de la concejalía de Educación el contrato por lotes del “Servicio de prevención, detección e intervención en absentismo escolar en la ciudad”, a favor de la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios S.A, que ha sido la clasificada en primer lugar. La inversión inicial es de 507.713 euros, y se adjudica para tres cursos escolares, dando comienzo el día 1 de septiembre y finalizando el 30 de junio, con una posible prórroga. 

- Publicitat -

La concejala de Educación, Julia Llopis, ha destacado que “desde las administraciones públicas trabajamos para prevenir e intervenir de una forma integral en el absentismo escolar, estableciendo políticas educativas que lucha por su control y erradicación con personal técnico especializado para garantizar que los menores asistan al colegio y reciban una formación adecuada a sus edades”.

A l'Ajuntament d'Alacant, el Departament Tècnic de Prevenció de l'Absentisme Escolar treballa perquè l'assistència regular a classe siga efectiva i garanteixi la igualtat de condicions per a tots els alumnes i les alumnes en edat d'escolaritat obligatòria, prestant especial atenció a la regularitat de la assistència a classe. Així com es realitza un estudi de les situacions provocadores d'absentisme, la millora de la relació família-escola, l'elaboració de plans d'intervenció adequats a les característiques dels menors i les famílies i la coordinació estreta amb els centres escolars i amb la Conselleria Educació. 

Mesures contra l'absentisme escolar

- Publicitat -

El servei de detecció, prevenció i intervenció en absentisme escolar d'Alacant està destinat a la ciutadania en edat d'escolarització obligatòria, resident al municipi ia les seues famílies, així com als col·legis i instituts sostinguts amb fons públics i situats a la ciutat d'Alacant . L‟objectiu principal d‟este servei és garantir el dret al‟Educació a tota la població en edat d‟escolarització obligatòria del municipi d‟Alacant. 

La concejala de Educación ha destacado “el gran trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento para façalitar a las familias conocimientos sobre habilidades educativas y formación en el caso específico particular de que sea necesario reinsertar al alumno al medio socioeducativo, así como la realización de intervención familiar en los casos de menores absentistas, los no escolarizados o los que presenten abandono escolar”. 

Així mateix, es donarà suport en la reinserció de l'alumnat absentista i se li façalitarà el retorn i la integració al seu entorn socioeducatiu. Altres iniciatives consisteixen a façalitar la informació necessària per realitzar els tràmits de matriculació als centres educatius, donar suport específic a l'alumnat per motivar la permanència a les classes i oferir campanyes, tallers i mediació com a instrument per a la millora. 

Accions per prevenir i resoldre situacions de risc

Per aconseguir l'assistència plena a l'escola dels menors en edat d'escolarització obligatòria, és a dir entre els sis i els 16 anys, esta primera fase del servei busca resoldre les situacions d'absentisme, abandó escolar i atzucac infantil que es produeixen en famílies amb problemàtica social, així com qualsevol altra situació conflictiva que pogués esdevenir i fos detonant de la no-assistència a classe de l'alumnat. 

Actividad de animación a la lectura “La escuela de la reina”

La ejecución del segundo lote del Servicio se desarrolla sobre el cuento titulado “La escuela de la reina” y las unidades de trabajo basadas en el mismo, que finalizan con un juego en el que solo se puede participar si se ha leído y trabajado el texto. 

Esta activitat s'adreça als col·legis de primària que sigan seleccionats pel Departament d'Absentisme Escolar, segons els índexs d'absentisme presentats per cada centre. Este departament ha de façalitar a les escoles triades el conte, els quaderns d'activitats i el joc relacionat. 

Dos animadors socioculturals i/o dos contacontes seran els encarregats de façalitar les 52 sessions anuals daproximadament una hora i mitja que es duran a terme. Un cop finalitzada l'activitat, els materials quedaran a l'aula perquè es puguen continuar treballant a les hores de tutories.