Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Alacant atén 238 denúncies veïnals per habitatges i locals insalubres

Els serveis tècnics de Sanitat han demanat auxili al Jutjat en 15 ocasions perquè dicti actuacions d'entrada a pisos davant la negativa dels habitants a obrir, netejar o desinfectar-los.

Els veïns i els presidents de les comunitats de propietaris són els principals denunciants a Alacant situacions d'insalubritat a l'interior d'habitatges i locals. En les seues queixes, el veïnatge posa de manifest que pateixen i conviuen amb males olors, insectes o rosegadors que poden afectar la salut.

- Publicitat -

Els veïns i els seus representants han propiciat que la Regidoria de Sanitat, dirigida per Julia Llopis, haja iniciat 238 expedients des de començament d'any per cases i locals insalubres. Des del gener, l'Ajuntament ha extret 30 tones de deixalles de domicilis particulars, en què s'han aplicat mesures sanitàries de xoc.

La Regidoria de Sanitat ha hagut de demanar auxili judicial perquè el magistrat corresponent autoritzi als serveis municipals l'entrada a 15 d'estes cases en els darrers mesos davant la negativa dels seus habitants a obrir la porta oa netejar i eliminar l'acumulació de brutícia o estris en mal estat.

- Publicitat -

Altres vegades, segons les dades de Sanitat, els coloms han colonitzat determinades cases, habitacions o terrasses niant i convertint estes estades en colomars amb reproducció incontrolada i aus mortes. La conversió d'estes pisos a colomars comporten risc d'infecció pels paràsits freqüents en estes aus -pollet dels coloms- o els fongs derivats dels seus excrements.

Centenars de visites d'inspecció

Des de la Regidoria de Sanitat informen que cadascun d'estes 238 expedients requereixen almenys tres visites d'inspecció. Una primera per verificar les denúncies ciutadanes i la segona i la tercera per fer seguiment de l'eliminació d'estes focus infecciosos i per comprovar si els responsables responen a les peticions dels tècnics.

“Si es constata que les condicions higièniques i sanitàries són problemàtiques i els llogaters es neguen repetidament a adoptar solucions, es posa el fet en coneixement dels Jutjats Contenciós Administratiu”, expliquen des de Sanitat. “La Justícia sol respondre afirmativament. I amb esta interlocutòria d'entrada, tècnics de la regidoria, amb Policia Local i, de vegades, amb Bombers i personal dels Serveis socials, procedeixen a accedir i avaluar el problema”.

Darrere de la porta hi ha, de vegades, persones grans afectades d'algun trastorn psiquiàtric, cosa que els indueix a transformar els domicilis en magatzems dels estris que recullen del carrer. En estes supòsits intervenen els operaris de neteja de lempresa contractada per lAjuntament per a tal fi. Un o dos contenidors, dels descoberts dobra, és habitual omplir-los amb els residus extrets destes cases.

En casos extrems, s'ha arribat a retirar una desena de contenidors d'un mateix pis, que estava convertit en focus de rates i paneroles. S'evidencia, de vegades, que el pis insalubre està ocupat il·legalment.

Arxivats 170 casos

Els tècnics de Sanitat expliquen que dels 238 expedients per insalubritat incoats des del gener ja n'han arxivat 170, bé per haver adoptat les mesures sanitàries necessàries o per haver traslladat a altres àrees municipals per fer seguiment, com a Assumptes socials.

S'han donat casos fins i tot de persones que han ocupat espais comuns dels seus edificis, com les escales, per continuar emmagatzemant deixalles, un cop han omplert casa seua. “En un dels pisos que vam entrar comprovem que darrere dels estris que arribaven fins als sostres hi havia més habitacions, també col·lapsades. En una, fins i tot, en anar traient restes i deixalles vam descobrir que hi havia una antiga perruqueria, amb el mobiliari, les butaques i assecadors”, indiquen des de Sanitat. Les sancions municipals per habitatges insalubres superen els tres mil euros.