Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 març 2023

Alacant arrisca 135 milions de facturació pel conflicte algerià

Representa un 2% de les vendes internacionals i envia material elèctric, màquines, peces de vestir, vehicles i calçat, entre d'altres productes.

El conflicte entre Espanya i Algèria originat per un canvi de postura espanyol al Sàhara pot tenir conseqüències econòmiques per les empreses de la província dAlacant. El any passat las empreses de la província van exportar productes per valor de 135,7 milions d'euros i importem 21 milions d'euros, segons fonts del Ministeri dIndústria.
La província d'Alacant presenta una facturació de 135,7 milions d'euros en les exportacions cap a Algèria el 2021. Des del 2017 s'ha produït una pèrdua progressiva del volum de facturació a les vendes a l'exterior amb este país. Així, si el 2016 les exportacions van arribar a 173,8 milions van baixar a 170,3 el 2019 i van caure a 126,8 milions d'euros el 2020, any de l'inici de la pandèmia. L'any passat va tancar amb una lleugera millora arribant als 135,7 milions d'euros.

- Publicitat -

Els productes que més exportem per excel·lència són maquinària i aparells elèctrics, seguits de tèxtil, vehicles i calçat. A l'altre extrem de la taula, es exporta poc producte agroalimentari. Els 15 productes amb més demanda representen el 82% del total, encapçalant les llistes les exportacions de màquines, i aparells i material elèctric amb 21,5 milions d'euros.
Pel que fa a les importacions, els productes que més se sol·liciten a Algèria són peixos,
crustacis i adobs
que suposen un total de 18,3 milions d?euros. L?any passat la província d?Alacant va importar productes per valor de 21 milions d?euros en total.
Segons el parer del director d'Estudis d'INECA, Francisco Llopis, la relació comercial directa de
Alacant amb Algèria no té gaire pes en la facturació comercial internacional total, ja que dels 6.216,1 milions d'euros que es van exportar el 2021, tan sols 135,7 milions procedeixen de la balança comercial amb Algèria, un 2,1%. Tot i això, Llopis ha indicat que hem d'estar pendents també de com afecta altres províncies, els productes de les quals consumim. De la mateixa manera, pot afectar empreses alacantines que tenen delegacions en este país mediterrani.