Notícies d'Alacant i província

diumenge, 21 abril 2024

Alacant aprova la connexió vial interna entre el campus i el Parc Científic de la UA

La Junta de Govern aprova una Addenda al Projecte d'Urbanització del 2016 que permet l'obertura immediata de l'enllaç viari ja executat i façalita el trànsit de vianants i rodat entre les dos àrees

L'Ajuntament d'Alacant ha donat llum verda a l'obertura del vial de connexió interna entre el campus i el Parc Científic de la Universitat d'Alacant (UA), mitjançant l'aprovació, en Junta de Govern Local, d'una Addenda al Projecte d'Urbanització aprovat al seu dia, de manera que s'inclogui i regularitzi esta connexió destinada especialment al trànsit de vianants i ciclista, encara que no s'exclou el de vehicles de motor.

Esta addenda permet l?obertura immediata del vial ja executat, que tindrà lloc demà, segons expliquen des de la UA. Esta nova connexió façalitarà de manera significativa el trànsit de vianants i rodat entre els dos campus universitaris i l'activitat al Parc Científic i la seua ampliació prevista.

L'acord, promogut per la Regidoria d'Urbanisme que dirigeix ​​l'edil Rocío Gómez, fonamenta l'aprovació de l'Addenda en l'emissió de dos informes per part de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Generalitat que conclouen que "no hi ha cap risc d'inundabilitat a l'àmbit", a pesar de que el sòl afectat per la connexió viària està classificat com a no urbanitzable al Pla General vigent, amb la qualificació de Protecció de Rambles i Lleres, cosa que havia motivat que s'allargués el procés de concessió del permís municipal.

El document aprovat per la Junta de Govern estableix que les infraestructures de connexió esmentades tindran “caràcter provisional i transitori, i quedaran condicionades a l'ordenació resultant de la Modificació Puntual del Pla General, actualment en tramitació, per a l'ampliació de la Universitat d'Alacant i el Parc Científic Tecnològic que serà la que estableixi l'ordenació definitiva de l'àmbit”. Així mateix, es ressenya que “els costos de canvis eventuals seran assumits per la propietat. A este efecte, la Universitat d'Alacant serà responsable del manteniment i la conservació, així com de l'adopció de les mesures necessàries sobri seguretat viària i prevenció d'emergències i riscos”.

Antecedents

El Pla Especial que ordena làmbit on subica actualment el Parc Científic de la Universitat dAlacant i altres dependències universitàries ja contemplava com a condició de connexió la integració amb el campus actual a Sant Vicent del Raspeig. Tot i això, el projecte d'urbanització, aprovat el 2016, no va incloure l'execució del vial de connexió intercampus.

La proposta es va presentar posteriorment, el 2017, i es va formalitzar el 2018 mitjançant la sol·licitud dautorització duna addenda al Projecte dUrbanització amb la solució viable per executar esta condició de connexió prevista al Pla Especial. L'any 2022 es va sol·licitar l'autorització de les obris projectades.