fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 27 setembre 2022

Alacant preadjudica millores al CETRA per poder desplegar el contenidor marró

La Mesa de Contractació accepta les ofertes de Stadler Selecciona SLU i Eggersmann Spain SLU per 906.277 euros per adaptar la línia de tractament del residu orgànics.

La Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Alacant reunida este dimecres ha acordat elevar a la Junta de Govern la proposta per adjudicar a les mercantils Stadler Selecciona SLU i Eggersmann Spain SLU, en dos lots, les millores necessàries per modernitzar la línia de tractament del residu orgànic del Centre de Tractament de Residus d'Alacant (CETRA) per 906.277 euros, com a pas previ al desplegament del contenidor marró a tota la ciutat.

- Publicitat -

El concurs es divideix en dos lots destinats a l'alimentat, cinta de rodets i tròmel de garbell, al primer, que s'atribueix Stadler Selecciona SLU per 721.595,60 euros, i per al tròmel de garbell mòbil elèctric del segon lot, s'ha presentat Eggersmann Spain SLU per 184.682,30 euros. El concurs va eixir a licitació per 969.705,92 euros.

Esta licitació forma part del procés per tractar tot el residu orgànic de la ciutat, que requerirà una inversió de 15 milions d'euros per adaptar dos línies de tractament al CETRA per obtenir energia i un compost d'alta qualitat.

- Publicitat -

Per finançar este projecte, l'Ajuntament ha sol·licitat fons europeus per 7.487.4988,39 euros, que corresponen a la meitat de la inversió necessària per adaptar la línia existent i la instal·lació d'una de nova, dins la convocatòria de la Conselleria d'Agricultura Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a instal·lacions de tractament de residus, finançat pel Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència de la Unió Europea.

Esta actuació compta amb el vistiplau del Consell de Participació Ciutadana dels Serveis de Valorització i Eliminació de Residus Domèstics i Assemilables dAlacant.

En concret, el projecte per a la línia A, comprèn les obres de construcció i equipament d'una línia de tractament de bioresidus a el CETRA. Compta amb dos fases, una primera valorada en 6.884.099,79 euros -que afrontaria a l'Ajuntament amb fons propis, i que consisteix en el condicionament d'una zona a l'actual nau de la fracció resta per realitzar el pretractament del bioresidú procedent de la recollida selectiva, incloent-hi el condicionament de la platja de descàrrega independent, a més de la construcció d'una nau nova per dur a terme el tractament biològic per al compostatge dels bioresidus i una altra per a l'afinament del compost.

La segona fase, valorada en 5.772.305 euros -per a la qual es recorre al finançament europeu-, correspon a l'equipament electromecànic de compostatge de la fracció orgànica i de cribratge i afinament del material, per obtenir compost d'alta qualitat.

Pel que fa a la línia B, el projecte té per objecte la implantació dels equips electromecànics per a la millora de la línia ja existent de cribratge i afinament de bioestabilitzat (provinent de la matèria orgànica recuperada) a l'actual CETRA, de manera que s'incrementi la recuperació de materials susceptibles de ser reciclats i s'obtingui un material de més qualitat.

Les instal·lacions projectades consisteixen en un conjunt d'equips electromecànics connectats a través de cintes pels quals circula el material a tractar i mitjançant els quals se sotmet a un procés d'afinament i cribratge mecànic.

Els equips a instal·lar són un alimentador de càrrega de material al procés, cintes transportadores, un tròmel, un garbell vibrant, un separador de fèrrics, un altre d'inductiu i dos òptics per a vidre. A més, es millorarà la fonamentació i s'ampliaran les instal·lacions elèctriques i d'aire comprimit per al funcionament dels equips. Este projecte es presenta per finançar amb fons europeus per 1.715.193,39 euros.

Manuel Villar, regidor de Neteja Viària i Gestió de Residus, ha explicat que “el tractament del tot el residu orgànic que arribi al CETRA requerirà de forma inicial inversions per 15 milions d'euros per adaptar la línia de tractament actual i implantar-ne una de nova, amb les tecnologies més modernes per obtenir un compost d'alta qualitat per ús agrícola i de jardineria, per la qual cosa es cercarà finançament de la meitat del projecte a través de fons europeus”.

ValenciàEspañol