Notícies d'Alacant i província

dilluns, 28 novembre 2022

Alacant desbloqueja, després de 30 anys, la urbanització de la parcel·la de l'antiga Ceràmica Sant Tomàs

La regidoria d'Urbanisme elevarà este dijous al Ple Municipal l'aprovació de la Modificació Puntual núm. 1 del Pla Especial de Reforma Interior del Sector APD/2 «Ceràmica Sant Tomàs» que va obtenir el vistiplau a la Comissió de l'àrea per unanimitat de tots els grups municipals.

- Publicitat -

Esta actuació s'ubica a la intersecció de l'Avda. de Novelda i carrer Catedràtic Eliseo Gómez Serrano, amb l'objectiu de donar servei comercial i de zona verda a tota la zona residencial ubicada entre el Parc Lo Morant i la barriada de Ciutat Jardí.

El regidor Adrián Santos ha subratllat que "es pretén amb esta modificació unificar dos pomes, de manera que aquella destinada a ús residencial passi a ser d'ús terciari i es converteixi en una única poma comercial unint-se a la poma terciària ja existent". Santos recorda que “esta ordenació, establerta l'any 1989, ha quedat actualment obsoleta i presenta algunes incoherències pel que fa a la trama urbana on s'ubica”.

- Publicitat -

“La modificació suposa un decrement de l'edificabilitat lucrativa actualment prevista a -1.332,97 m2tc. A més, es compensa la superfície de sòl dotacional del viari que se suprimeix mitjançant la creació de 506,84 m2s de zona verda que s'ubica de forma limítrof per l'est a la nova parcel·la d'ús terciari davant del carrer Roque Chabás” ha assenyalat l'edil.

El fet que s'uneixin les dos pomes en una sola implica, a més d'una disposició de superfície terciària més gran, que es generi una única poma de 4.987,77 m2s (dels quals 3.774,77 m2s recauen a la UE-2 i 706,16 m2s a la UE-1, destinant-se la resta de superfície -506,84 m2s-a una nova dotació de zona verda.

Com a compensació d'este minvament de sòl públic a conseqüència de l'eliminació de l'esmentat viari, es preveu la inclusió d'una nova dotació de Zona Verda de 506,84 m2s –exactament la mateixa superfície de viari públic eliminada-, a l'est de l'illa, que es podrà destinar a àrea de jocs. La inclusió d'esta nova dotació pública millora la qualitat ambiental general de l'àmbit en qualificar-se una nova zona verda inexistent a l'ordenació de l'actual PERI.

CatalàEspañol