Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

Alacant distribuirà 1,5 milions en ajudes a pimes i autònoms per pal·liar la crisi

L´Ajuntament s´adhereix a esta campanya de la Diputació en suport de professionals i autònoms, que se suma a la dels bons al consum que distribuirà un altre milió i mig d´euros

L'Ajuntament d'Alacant ha acordat a la Junta de Govern adherir-se a la nova campanya d'ajudes als sectors productius afectats per la crisi econòmica que impulsa la Diputació Província dirigides a pal·liar les despeses de tots els sectors econòmics de la ciutat amb la distribució de 1.564.403 euros a través de la Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social.

- Publicitat -

L'ajut màxim a percebre serà de 8.000 euros per sol·licitant.

La regidora d'Ocupació i Desenvolupament, Mari Carmen de España, ha explicat que "l´objecte d´esta convocatòria de la institució provincial a què s´adhereix l´Ajuntament d´Alacant és el de minimitzar l'impacte econòmic que la crisi econòmica està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats per l'impacte de la pujada indiscriminada de preus, els costos d'explotació i els tipus d'interès que provoca una alça de la inflació derivada de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia”.

- Publicitat -

D'Espanya ha explicat que “l'equip de govern ha decidit dirigir esta convocatòria a tots els sectors econòmics de la ciutat, ja que es troben tots estan patint els efectes de la crisi a causa de la pujada indiscriminada dels preus, els costos d'explotació i els tipus d'interès, tot això amb l'objectiu últim de preservar la seua continuïtat una vegada es normalitzi esta situació” .

Amb estes ajudes que distribuirà l´Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l´Ajuntament d´Alacant (ALDES) es podran subvencionar despeses derivades del pagament de la quota d'autònoms, el lloguer mensual del local de negoci on figuri com a arrendatari la persona sol·licitant, igual que les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de locals comercials i fins al 50 per cent de l'energia elèctrica, gas i carburants necessaris per al funcionament i afectes directament al negoci.

estes despeses hauran d'haver estat abonades en el període comprès entre l'1 de juliol del 2022 i el 30 de juny del 2023.

Cada sol·licitant podrà rebre un ajut màxim de 8.000 euros i només es podrà demanar una única sol·licitud a l'entitat local on radiqui el domicili fiscal. L'obtenció d'esta sol·licitud és compatible amb altres ja rebudes dins l'exercici fiscal sempre que l'import no superi, aïlladament o en conjunt, el cost de l'activitat subvencionada.

Per agilitzar l'arribada d'ajudes, llevat que a la sol·licitud de la subvenció es renuncie a la bestreta de manera expressa, amb la resolució s'abonarà la bestreta de l'import del 100% de la subvenció concedida.

Un cop sol·licitada i concedida la subvenció per la Diputació, l'ALDES haurà de publicar les bases reguladores i procedir a la convocatòria, concessió i gestió de les ajudes, que en el cas d'Alacant arriba 1.564.403 euros, la mateixa quantitat que distribuirà a la convocatòria de bons de consum també impulsada per la Diputació d'Alacant.