````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

Alacant activa el transport a demanda amb les Partides Rurals

La primera quinzena de maig arrencarà el servei en fase de proves amb taxi i sis línies, amb un nombre limitat d'usuaris, per iniciar la seua activitat ordinària a la segona quinzena del mes

L'Ajuntament d'Alacant activarà el servei de Transport a Demanda amb les Partides Rurals el pròxim mes de maig, dos mesos abans del que va anunciar inicialment la regidoria de Transport i la nova concessionària MIA (Mobilitat Intel·ligent d'Alacant) en resposta a les peticions de les associacions de veïns.

El nou servei arrancarà en proves amb un nombre limitat d'usuaris la primera quinzena de maig, per iniciar la seua activitat ordinària a la segona, culminant un llarg procés i una aspiració d'anys dels veïns residents a llocs allunyats del nucli urbà.

El TAD es prestarà amb taxis, prèvia reserva, al preu de 1,45 el viatge com a la resta del sistema TAM, amb la obligatorietat de registrar-se primer a l'aplicació i abonar 17,5 euros, 3 del suport i 14,5, del bo de 10 viatges. Seran vàlids tots els bons de transport del TAM i el transbordament gratuït la primera hora.

El regidor de Transport, Manuel Villar, i el director de MIA, Juan Antonio Martí, juntament amb els tècnics municipals, han explicat el funcionament del servei als representants de les associacions de veïns de les Partides Rurals d'Alacant els que han reunit este dijous per anunciar l'inici del servei al mes de maig i les seues característiques.

Al final, s'avançarà dos mesos sobri l'anunci inicial de l'1 de juliol -que era l'oratge estimat per poder-lo activar a causa de la necessitat d'implementar la plataforma informàtica i l'aplicació per a la prestació del servei-, atenent les peticions veïnals després de la posada en marxa de les noves línies i millores en les freqüències i recorreguts dels autobusos l'1 de febrer.

El servei de Transport a Demanda (TAD) és un sistema de transport sota demanda promogut per l'Ajuntament d'Alacant, inclòs al nou contracte de transport urbà recentment iniciat, que donarà cobertura a les partides rurals de la ciutat d'Alacant i que permetrà els desplaçaments, mitjançant taxi compartit, entre les partides rurals i la ciutat.

Línies i horaris

Constarà de sis línies: L1 Alacant-Moralet, L2 Alacant-La Canyada-Moralet-Villanova-Alacant (circular), L3 Alacant-L'Alcoraya-Rebolleto, L4 Alacant-Salar-Fontcalent-Alacant, L5 Alacant-Bacarot i L6 Villafranqueza-Tángel. Els nodes de transbordament o capçaleres de referència a Alacant d'estes línies quedaran establerts a Ciutat Jardí, avinguda de Orihuela amb Gran Via i Villafranqueza.

Manuel Villar ha explicat que es convocarà una reunió del sistema TAM amb la Conselleria de Transport i els municipis integrats per abordar la possibilitat de fer parades a Sant Vicent de Raspeig, on reben serveis públics sanitaris i educatius els residents en algunes de les partides (Alcoraia, Moralet o La Canyada del Fenollar) en ser un altre terme municipal i passar a ser una competència autonòmica.

En este sentit, també es traslladarà a la Conselleria la possibilitat d'establir connexions amb altres modes de transport amb Torrellano en el cas dels veïns del Bacarot.

Els horaris de les línies s'estableixen cada 2 hores des de la capçalera de referència, amb eixides entre les 06:00 i les 20:00 en dia feiner, i entre les 08:00 i les 20:00 en dissabtes, diumenges i festius. El servei TAD va dirigit a qualsevol persona, siga resident o no a la ciutat d'Alacant, que s'haja registrat al sistema com a usuari del TAD.

Registre i abonaments

Un cop completat el registre o alta de l'usuari al sistema, caldrà abonar un primer import de 17,5 euros per poder realitzar reserves, de la quantitat de les quals 3 euros corresponen al suport virtual i 14,50 al Bono 10 Viatges TAD, encara que serà vàlid qualsevol bo del sistema TAM i s'habilitarà igualment la possibilitat de transbordament gratuït la primera hora.

Abonat este primer import, les tarifes aplicables al TAD seran les mateixes que a la xarxa TAM. Per tant, l'usuari podrà pagar en efectiu o amb targeta de crèdit el taxista o consumint 1,45 euros del seu Bono 10 TAD en les mateixes condicions que a l'autobús o tramvia. El pagament es pot fer a l'aplicació mitjançant targeta o ingrés bancari.

El servei disposarà duna sèrie de parades identificades. La reserva del viatge s'haurà de fer per a expedicions anteriors a les 8 hores, abans de les 20 hores del dia anterior i entre les 8 i les 22 hores una hora abans, el mateix dia de l'expedició (2 hores abans en cas d'usuaris amb diversitat funcional o menors que necessitin dispositius de retenció) i les reserves per a expedicions posteriors a les 21 hores hauran de realitzar-se abans de les 19 hores del mateix dia del viatge.

Les reserves podran fer-les els usuaris majors i en el cas de menors registrats no emancipats l'hauran de fer el pare, mare o tutor legal. En el procés de reserva, a través de la web, app o telèfons'ha d'identificar el dia, la línia, l'hora d'expedició, la parada d'origen i la destinació, així com la informació addicional necessària.

L'operador o el sistema mitjançant correu electrònic indicarà l'hora aproximada de la recollida a la parada sol·licitada. L'horari podrà consultar l'hora de recollida a la web/app o mitjançant una cridada telefònica una hora abans de l'inici.

Com utilitzar el servei

L'usuari haurà d'acudir abans de l'hora programada a la parada. La recollida es realitzarà amb un marge de 10 minuts per a serveis entre les 8 i les 20 hores en dies laborals i 15 minuts per a la resta de serveis. En pujar, el viatger haurà de mostrar al conductor del Taxi el document identificatiu que va utilitzar per registrar-se com a usuari del sistema i indicar quin mode de pagament utilitzarà (efectiu, targeta bancària, saldo bo 10 TAD o bo multiviatge TAM).

Per utilitzar el TAD l'usuari haurà de registrar-se prèviament a l'aplicació 'Choufer' desenvolupada per Vectalia per a la gestió integral de serveis de transport a demanda a través del web, l'app o telefònicament.

Per fer-ho, caldrà emplenar el formulari de dades. Podrà registrar-se tota persona major de 5 anys. En el cas de menors no emancipats, el registre en nom seu només el pot fer el pare, la mare o el tutor. És un requisit de la plataforma, aportar un correu electrònic i una contrasenya per habilitar l'accés telemàtic, així com seleccionar l'àrea geogràfica 'Partides Rurals-Ciutat Alacant' i aportar DNI, passaport o NIE.

Els menors d'edat no emancipats d'edat igual o superior a 14 anys registrats poden viatjar sols, prèvia reserva del servei pel seu pare, mare o tutor legal. Entre 5 i 13 anys, podran viatjar acompanyats per un altre usuari del sistema d'edat igual o superior a 14 anys, amb reserva prèvia, com en el cas anterior.

Els menors de 5 anys, no es pot registrar com a usuari del sistema, però sí viatjar acompanyats per un major de 14 anys registrat, prèviament indicat a la reserva pel pare, mare o tutor, així com el nombre de menors i acompanyants.

Limitacions i prohibicions

Entre les limitacions del sistema es troba que no es podran portar bonys de més de 25 quilos per usuari i volum màxim de 100 litres, no es podran fer parades en punts que no estiguen autoritzats i, obligatòriament, una de les dos parades (origen o destinació) del viatge reservat, serà la capçalera de referència a Alacant de la línia TAD seleccionada.

També es limita l'antelació màxima per fer una reserva a un mes. Qualsevol reserva efectuada i no anul·lada una hora abans, si no es presenta a la recollida, es descomptarà 1,45 euros del Bono 10 TAD de l'usuari. Per poder fer una o diverses reserves, caldrà disposar d'un saldo mínim equivalent a 3 euros, més 1,45 euros pel nombre de reserves que es vulgui fer.

Queda prohibit utilitzar el TAD sense reserva, pretendre alterar el recorregut o parades establertes a la reserva, ocupar un seient diferent de l'assignat pel conductor del Taxi, alterar la convivència dins del vehicle amb actitud o comportaments molestos i utilitzar el TAD amb maletes o bonys que no haja estat prèviament declarats.