Notícies d'Alacant i província

dimarts, 31 gener 2023

Alacant, és l'única província de la Comunitat Valenciana en què augmenta la desocupació

L'atur a la nostra província té rostre de dona.

L'augment de l' paro en el mes d'octubre suposa un total de 2.133 persones més respecte a el mes anterior, situant l'atur a la província amb un total de 150.599 persones aturades.

- Publicitat -

Una dada que des de la UGT valorem com a negatiu, ja que el mateix és producte de la dependència d'un mercat laboral estacionalizado, este mes és desfavorable per a l'ocupació a causa de la cessació de la campanya estival.

Així mateix, estes dades del mes d'octubre reflecteixen, per a UGT la debilitat del nostre sistema productiu ja que este està lligat a activitats vinculada amb el sector serveis, i per tant, es concentra o es destrueix l'ocupació, per la seua vinculació amb l'estacionalitat de l'ocupació.

- Publicitat -

La vinculació a l'estacionalitat de el sector serveis porta amb si una altra conseqüència com l'expulsió de moltes dones a l'atur, ja que les activitats que desenvolupaven són aquelles considerades com feminitzades i desenvolupades per elles mateixes en este sector.

Esta estadística ens demostra que després d'acabar la temporada estival, augmenta l'atur, però també ens mostren com la contractació augmenta sent el 90% és de caràcter temporal. El mercat laboral a la província segueix enquistat en l'ús abusiu de la temporalitat per part de les empreses.

Encara que també hi ha hagut un augment de l'afiliació a la Seguretat Social està es veu entelada per la precarietat i per l'excessiva rotació dels treballadors i treballadores, per este motiu este panorama laboral afecti a les nostres carreres de cotització i al seu torn, a les prestacions per desocupació ia les pensions futures.

Des de la UGT venim denunciant que tot i encausar una estabilitat econòmica al nostre mercat laboral, es mantenen en una estat precari i deteriorament continu de les condicions laborals i per tant, la seua afecció als nostres salaris. Veiem prioritari reforçar la protecció de les persones, millorant la cobertura de les prestacions per desocupació. La taxa de cobertura, se situa en un 48,27%, Ofereix protecció a 71.667 persones, però encara deixa fora de el sistema de protecció 76.799 persones en atur.

Per això, la nostra insistència, en el disseny d'un veritable pla de xoc per al creixement i manteniment de l'ocupació, on a més es contemplin recursos addicionals per a les polítiques actives d'ocupació, incidint en aquells col·lectius més vulnerables com són la joventut i la gent gran de 50 anys amb alta capacitat d'experiència.

A més, insistim a les empreses, que és el moment oportú parell el repartiment de les riqueses, en base a les dades econòmiques amb aportacions a l'PIB, que ens segueixen demostrant que ens trobem en una etapa d'estabilitat ja que es frena la fase de desacceleració que es constatava en els inicis de l'any.

Per tant, cal un canvi de model que sostingui un mercat laboral amb una base sòlida, que reverteixi en els millores de les rendes salarials dels treballadors i treballadores ja que són part indispensable en el cicle de consum de les llars i el manteniment de l'economia.

El nombre de persones aturades registrades a les oficines dels Serveis Públics d'Ocupació en la província d'Alacant a l'acabar el mes d'octubre va augmentar en 2.133 persones en relació a el mes anterior. En valors relatius suposa una augment de l'1,44% i situa la xifra total d'aturats en 150.599.

L'atur augmenta en alguns sectors com en el Sector Serveis en 2.982 (% 3,13) persones i en la Agricultura amb 68 persones (1,28%). En els sectors com la  Indústria disminueix amb -481 persones menys (-1,98%); a la Construcció amb -396 (-2,86%) persones menys i  en el col·lectiu de Sense Ocupació Anterior disminueix en -40 persones (-0,41%).

S'ha produït un augment de l'atur en tots dos sexes, en els homes amb 870 aturats més, i se situen en total en 61.045. En les dones l'augment produït és molt més gran respecte al dels homes, situant-se l'augment per a ella en 2.882 dones més que el mes anterior, fet que suposa que el 58.88% de l'atur registrat a la nostra província té rostre de dona, situant-se l'atur femení a 88,684 aturades per al mes d'octubre.

En relació a la contractació, s'han realitzat 4.033 contractes més, un 6,48%, en comparació amb el mes anterior, situant el total dels contractes realitzats en el mes d'octubre a 66.248, Dels quals 7.771 són Indefinits (% 11,73) y 58.477 temporals (88,27%).

En relació a el nombre de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació, se situa a la província en un un total de 71.667 persones, de les quals  30.875 cobren l'atur fet que suposa un 43,08%; La assistencial que és la que major nombre de persones registra amb un total de 31.298, El que correspon a un 43,67%; la Renda Activa d'Inserció amb 8.535 persones beneficiàries, el que representa un 11,90% i el Programa d'Activació per a l'Ocupació 959, fet que suposa el 1,33% de l'total de prestacions.

En l'actualitat, existeixen 76.799 persones aturades que no es beneficien de cap tipo de prestació del que representa el 51,72%, El que significa que un de cada dos persones desocupades no percep cap tipo de prestació per desocupació, i la taxa de cobertura al mes de setembre se situa en un 48,27%. La protecció de les persones sense ocupació es redueix mes a mes.

En l'afiliació a la Seguretat Social es registra un augment de 2.898 (0,45%) cotitzants, respecte a el mes anterior i se situa en un total 651.922 persones afiliades a la seguretat social en el mes d'octubre.

CatalàEspañol