Notícies d'Alacant i província

dilluns, 25 setembre 2023

Alcoi reformarà la Casa Consistorial i el seu edifici administratiu per millorar-ne l'eficiència energètica

Les obris compten amb un pressupost base de licitació de 282.041,06 euros

L'Ajuntament d'Alcoi ha licitat les obris de rehabilitació de la casa consistorial i del seu edifici administratiu per aconseguir una millora de l'eficiència energètica.

- Publicitat -

Esta actuació, que compta amb un pressupost base de licitació de 282.041,06 euros, s'inclou al marco de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Alcoidemà), cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER al marco del programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020.

El percentatge de finançament desta línia és del 50%, mentre que la resta es finançarà amb mitjans propis.

- Publicitat -

La regidora d'Urbanisme, Vanessa Moltó, destaca que “este projecte és clau no només per mantindre un element patrimonial tan destacat com la casa consistorial, sinó també per millorar el confort climàtic i reduir el consum energètic, avançant cap a unes instal·lacions més eficients i sostenibles".

S'actuarà a dos grans blocs. D'una banda, es busca aconseguir una millora de l'eficiència energètica mitjançant la renovació de la fusteria exterior de les facenes de l'edifici administratiu recaient al carrer Sant Llorenç, Passatge de Sant Llorenç i Plaça de Dins, així com de la fusteria existent als dos patis interiors.

esta intervenció suposa actuar en quasi un 70% del total de superfícies de facena dels edificis i contempla la millora de les prestacions tèrmiques tant de les fusteries com dels vidres.

Se substituirà la fusteria de facena que actualment és de diferents materials (de fusta, alumini i ferro) per una altra de més eficient, amb la mateixa partició i utilitzant un color marró fosc que harmonitza amb la resta de les fusteries de l'edifici sobri les quals no s'intervé.

En particular, es faran servir fusteries frontisses en PVC de fulla oculta de manera que, mantenint unes prestacions elevades en eficiència energètica, presenten una proporció de marco sobri el buit el més reduïda possible.

També s'intervindrà sobri les baranes de les finestres situades entre l'entreplanta i la planta quarta de l'edifici administratiu que actualment no compleixen l'alçada mínima establerta al Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat.

Se substituiran estes baranes per altres de ferro forjat amb el mateix disseny i materials que la resta de baranes de l'edifici, però complint amb l'alçada mínima establerta en este document.

Dins esta intervenció també s'actuarà modificant un gran buit que il·lumina l'escala de l'edifici administratiu. La intervenció consistirà enn recuperar els buits originals que disposava l'edifici de manera que se'n millorés l'eficiència energètica i es recuperi l'escala i la composició de la facena original.
En un segon bloc d'actuacions, l'objectiu és la millora de la impermeabilització de la coberta de l'edifici en dos zones puntuals on actualment hi ha filtracions.

S'actuarà sobri una petita coberta plana situada sobri la zona on s'ubica l'ascensor de la casa consistorial, que presenta unes patologies de filtracions d'aigua de pluja a causa de problemes a les trobades amb la impermeabilització.

També s'actuarà a la baixant ubicada a la cantonada de l'edifici entre el carrer Sant Llorenç i la Plaça d'Espanya que presenta filtracions i diverses taques d'humitat, possiblement a causa d'una falta de manteniment d'esta.

A més, s'aprofitarà per substituir la fusteria metàl·lica exterior de la torreta, a causa del mal estat de conservació en què es troba.

Pel que fa a la millora de la impermeabilització de la coberta plana, l'actuació no consisteix en una demolició i substitució a l'ús, sinó que els treballs es duran a terme mantenint l'element estructural i el sistema constructiu existent i sense alterar-ne l'actual configuració.