Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

El cementiri d'Alcoi acollirà un mausoleu en memòria de Camilo Sesto

La construcció estarà acabada abans de dos anys i serà finançada pel fill del cantant.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Alcoi ha aprovat este matí la concessió demanial d'una parcel·la per a la construcció d'un panteó al cementiri municipal Sant Antoni Abat amb destinació Mausoleu de l'artista Camilo Sesto.

La concessió té per objecte la construcció d'un monument mausoleu destinat a la memòria del cantant Camilo Blanes Cortés Camilo Sesto i la seua posterior utilització com a unitat d'enterrament de l'esmentat artista.

El finançament del disseny i construcció del panteó-mausoleu, així com el manteniment del monument mausoleu, serà a càrrec del sol·licitant, és a dir; Camilo Miguel Blanes Ornelas, mentre que el manteniment de lespai exterior serà assumit pel personal municipal del Cementiri.

El arquitecte encarregat per a la realització del Mausoleu és Miguel Botella Ruiz Castillo. Atesa la transcendència mediàtica del cantant en la memòria del qual s'aixecarà el corresponent monument funerari i, la singularitat del cementiri municipal, l'exempció de règim econòmic per esta concessió, el projecte haurà de ser aprovat, amb els informes previs pertinents per l'òrgan municipal competent.

Este és el procediment que determina el reglament que regula el servei del cementiri municipal Sant Antoni Abat (Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 137, de data 22 de juliol de 2013), especialment els seus articles 15. una vegada concedida la parcel·la.

Camilo Sesto ha estat una de les figures més representatives de tota la història recent de la nostra Ciutat. De fet, la seua trajectòria ha estat mereixedora de la concessió de la Medalla d'or i del seu nomenament com a fill predilecte d'Alcoi mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de data 9 de novembre de 2016, i la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2018 va aprovar el canvi de denominació de l'espai públic Avinguda L'Alameda que va passar a denominar-se Alameda Camilo Sesto.

D'altra banda s'ha de prendre en consideració que els panteons, mausoleus i nínxols així com les estructures del Cementiri “Sant Antoni Abat” d'esta ciutat per la seua singularitat han estat reconeguts des de l'any 2012, formant part de la ruta europea de cementiris, sent considerat itinerari cultural pel Consell d'Europa per la seua arquitectura i escultures modernistes i els seus singulars panteons. L'Ajuntament ha potenciat l'atractiu turístic del cementiri amb la denominació Alcoi, la Ciutat adormida realitzant activitats, en col·laboració amb empreses turístiques, per conèixer els seus monuments funeraris i la seua història. El Cementiri principal està considerat un dels més monumentals d'Europa. Les visites al Cementiri constitueixen un atractiu per al turisme que beneficia Alcoi, per això

que la incorporació d'un element nou de la importància i la transcendència que porta a col·lació este expedient, engrandirà encara més este patrimoni cultural.

“El contacte amb la família de Camilo Sesto és molt fluid, ens han manifestat la seua satisfacció per esta notícia i prompte podrem donar a conèixer més informació en relació amb la construcció del museu a la seua memòria. L'artista més internacional que ha tingut la nostra ciutat tindrà el monument que mereix i descansarà a la nostra Alcoi tal com ell sempre va voler”, ha destacat el regidor de Cultura, Raül Llopis.