Notícies d'Alacant i província

diumenge, 21 abril 2024

Les línies de L'Alcoraia, La Cañada i El Moralet lideren els serveis del TAD a Alacant

Les pedanies del nord d'Alacant registren la major activitat passat el primer mes del taxi compartit, sent la línia TAD3 Alacant-L'Alcoraia-Rebolledo la més usada amb 103 serveis.

El nou servei de Transport a Demanda (TAD), implantat des de l'1 de juliol per atendre les necessitats de transport públic de les partides rurals d'Alacant, registra 325 usuaris donats d'alta o en procés de registre i 325 recorreguts realitzats a petició a les sis línies que connecten el Moralet, Alcoraya, La Cañada del Fenollar, Tàngel, Fontcalent i Bacarot amb el nucli urbà.

De les sis línies habilitades amb les partides rurals són les que connecten amb les situades al nord de la ciutat les més utilitzades. Concretament, la TAD 2, que connecta Alacant-La Cañada-Moralet-Alacant ha registrat 93 serveis prestats, mentre que la TAD 3 Alacant-L'Alcoraya-Rebolledo ha completat 42 trajectes i 61 en sentit contrari, 103 en total.

El regidor de Mobilitat Urbana, Carlos de Juan, ha ressenyat que "superat el primer mes de funcionament del TAD arribem als 325 serveis prestats, amb 165 usuaris registrats i 126 en procés de registre, cosa que permet augurar que la demanda d'este servei de taxi compartit continuarà creixent". 

"Estem rebent les primeres dades de la implantació del TAD per part de l'empresa concessionària, MIA Vectalia, el primer mes amb resultats satisfactoris donant resposta a una demanda històrica dels residents a les partides rurals d'Alacant que ara compten amb un servei de transport col·lectiu personalitzat, que els connecta d'una manera adequada amb el nucli urbà i que esperem continuar millorant amb l'experiència dels usuaris i millorant els recorreguts per atendre les necessitats que se'ns vagen plantejant”, ha afegit De Juan.

Entrat el mes d'agost -cinc setmanes després de l'inici del servei, han completat el seu registre, bé de forma telemàtica o telefònica, un total de 165 usuaris i 126 més han iniciat el procés d'alta. A més, s'han completat 60 recorreguts a la línia TAD 1 (Alacant-Moralet), 93 al TAD 2 (Alacant-La Cañada-Moralet-Alacant), 103 al TAD 3 (42 serveis en el recorregut Alicante-Alcoraya-Rebolledo i 61 a l'invers), 33 al TAD 4 (Alacant-Salar-Fontcalent-Alacant, 18 d'anada i 15 de tornada), 35 al TAD 5 (Bacarot-Alacant 21 i 14 en sentit contrari) i un al TAD 6 (Tàngel-Villafranquesa).

El Transport a Demanda (TAD) està dirigit a les Partides Rurals. Es tracta d'un sistema de transport sota demanda promogut per l'Ajuntament d'Alacant, inclòs al nou contracte de transport urbà iniciat este any de la mà de l'empresa concessionària MIA Vectalia, que permet els desplaçaments mitjançant taxi compartit entre les partides rurals i la ciutat.

Este servei va dirigit a tota la població, siga resident o no a la ciutat d'Alacant, i només cal registrar-se al sistema i donar-se d'alta com a usuari del servei per poder fer ús del transport a demanda. 

Registre d'usuaris

El registre es pot realitzar de manera telemàtica (web i app) o telefònicament a través del Centre de trucades trucant al telèfon 965 313 667. Per registrar-vos cal adjuntar una còpia d'un document d'identitat (DNI/NIE/passaport). Un cop realitzat el registre, per poder començar a viatjar i abans de fer la primera reserva, cal abonar un primer import de 17,5 euros (Suport + Bo 10 TAD). El pagament es pot fer mitjançant targeta bancària o ingrés/transferència bancària.

Poden fer reserves aquells usuaris registrats més grans. En el cas d'usuaris registrats que siguen menors no emancipats, la reserva l'ha de fer el pare, la mare o el tutor legal del menor.

En formalitzar la reserva s'ha d'indicar el dia, l'hora d'expedició, la parada d'origen i la de destinació, i s'ha de fer amb la següent antelació mínima: per a expedicions anteriors a les 8 hores, abans de les 00 hores del dia anterior; entre les 20 i les 00 hores una hora abans, el mateix dia de l'expedició (8 hores abans en cas d'usuaris amb diversitat funcional o menors que necessitin dispositius de retenció). Les reserves per a expedicions posteriors a les 00 hores s'han de fer abans de les 20 hores del mateix dia del viatge.

Sistema tarifari

Les tarifes aplicables al TAD són les mateixes que a la xarxa TAM. Per tant l'usuari pot abonar el viatge pagant en efectiu (en metàl·lic al taxista o consumint 1,45 € del seu Bono 10 TAD), amb targeta de crèdit (1,45 €) o utilitzant el seu Bono Multiviatge TAM en les mateixes condicions que a l'autobús o el tramvia.

A la web del grup Vectalia es pot consultar i ampliar tota la informació específica de les línies, així com de les condicions i característiques del servei. A més, es troben disponibles els dreceres per realitzar el registre web i la descàrrega de l'app.

https://alicante.vectalia.es/informacion-tad/

Igualment, el servei d'atenció telefònica (965 313 ​​667) està disponible en horari ininterrumdemà de 7 del matí a 8 de la vesprada cada dia de la setmana, inclosos els festius, per tal de poder oferir la màxima cobertura a tots els usuaris que necessitin informació del servei o ajuda per a la gestió dels seus viatges.