Notícies d'Alacant i província

dijous, 7 desembre 2023

L'alcalde de Novelda deixarà de percebre remuneració per la seua dedicació fins que el Jurídic Consultiu es pronunciï

L'alcalde de Novelda, Armando Esteve, deixarà de percebre temporalment la retribució de 1.500 euros mesuales que tenia assignada per la seua dedicació parcial a l'Ajuntament novelder fins que el Consell Jurídic Consultiu es pronunciï sobri la prevalença d'un dels dos informes contradictoris que hi a l' respecte.

L'alcalde de Novelda, Armando Esteve, deixarà de percebre temporalment la retribució de 1.500 euros mensuals que tenia assignada per la seua dedicació parcial a l'Ajuntament novelder fins que el Consell Jurídic Consultiu es pronunciï sobri la prevalença d'un dels dos informes contradictoris que hi a l'respecte.

El primer, de la Secretaria General de l'Ajuntament que afirma que, segons el que estableix el Reglament Orgànic Municipal, per la seua condició de membre no adscrit de la corporació, després de causar baixa en Unió, Progrés i Democràcia i, per tant, abandonar el grup municipal de la formació magenta, no pot percebre retribució econòmica i un segon informe, realitzat per una consultoria externa, que considera contrària a dret la pèrdua de estiguas retribucions.

La proposta de deixar sense efecte temporalment la dedicació parcial reconeguda a l'alcaldia, que va ser presentada a ple pel mateix alcalde a l'empara de l'informe de la intervenció municipal, davant la "dubte raonable" existent sobri el dret o no a obtindre retribucions per motiu del seu càrrec, va ser aprovada en ple amb el vot en contra dels grups de l'oposició i va necessitar de l'vot de qualitat del primer tinent d'alcalde, José Rafael Sáez, que va ser qui va assumir la presidència de la sessió durant el debat de l'assumpte de l' que Armando Esteve va haver d'absentar per obligació legal a l'ésser directament afectat.

El document aprovat deixa sense efecte temporal la dedicació parcial reconeguda a l'alcaldia i estableix que, en el cas que el dictamen sol·licitat a l'Jurídic Consultiu siga favorable a l'obtenció de retribucions per part de l'Alcalde es reactivarà l'aplicació dels acords suspesos i es practicarà la corresponent liquidació d'endarreriments des de la data d'entrada en vigor d'l'acord aprovat. En cas que siga contrari l'alcalde només podrà percebre els endarreriments corresponents en concepte d'indemnitzacions i assistència a òrgans col·legiats segons el que estableix el Reglament Orgànic Municipal.