Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 novembre 2023

L'Albufereta repararà la vostra estació de bombament

Un total de 120.700 euros s'han destinat per pal·liar els danys provocats pels darrers temporals.

L'Ajuntament d'Alacant porta a la junta de Govern de dimarts que ve un projecte per realitzar les obris de 'Reparació de l'accés a l'Estació de Bombeig d'Aigües Residuals Vistamar', que compta amb un pressupost de 120.659 euros, per destinar a unes infraestructures danyades pels continus temporals, i estan ubicades als terrenys maritimoterrestres, situats al litoral de l'Albufereta i la finca Adoc.

El projecte ha estat impulsat per la Unitat Tècnica de Conservació de Vies Públiques de la regidoria d'Infraestructures, contemplada amb un finançament dels romanents de l'Ajuntament, i amb la reparació de l'accés a EBAR Vistamar s'aconsegueix restablir l'accés a les instal·lacions de bombament de aigües residuals per al seu manteniment.

El projecte que s'executarà en tres mesos, preveu realitzar els treballs per emprendre les actuacions necessàries per garantir la seguretat i salubritat de les persones i del litoral, així com l'accés a l'EBAR per al seu manteniment, així com la demolició de la solera de formigó deteriorada i la superfície de formigó de l'espigó afectada per l'afonament.

El regidor d'Infraestructures, José Ramón González, ha explicat que tal com es van comprometre “es repararan per tercera vegada els accessos i les infraestructures danyades, però cal que Costes autoritzi a efectuar un dic d'abric que de protecció a la facena marítim terrestre al litoral de l'Albufereta com més prompte millor, aportant així una solució definitiva”.

Així mateix, els treballs contemplen també la restauració del mur de maçoneria, i la fonamentació del mur de contenció mitjançant farciment de les oquedades amb escullera, entre altres intervencions, s'executarà la reposició de balustrada

L'Ajuntament ja ha reparat el front marítim diverses vegades després de diversos temporals, i recentment l'octubre del 2020 s'han tornat a produir danys importants, i han donat lloc a la redacció d'este nou projecte que es porta a junta.

Un cop aprovat el nou projecte es traurà a licitació l'expedient de contractació de les obris, que es vol tindre executat abans de finalitzar l'any, i ha de tindre l'autorització del Servei Provincial de Costes d'Alacant del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Segons els informes tècnics a la zona hi ha una alçada de l'onada significant que pot arribar a assolir els set metres i onatges continus, i el canvi climàtic està produint temporals de més alçada d'onada i en períodes més breus de termini.

En este sentit, ha apuntat José Ramón González que consideren “imprescindible per tindre una durabilitat mínima acceptable les obris i emprendre-les amb garanties tindre esta escullera de protecció, ja que altrament serà necessari realitzar en un termini breu una nova actuació de condicionament amb total seguretat , com ha passat els últims anys”.

Antecedents dels danys soferts pels temporals

Entre els antecedents dels danys patits amb els temporals han ocasionat el despreniment del mur al costat de la platja, la sol·licitud de reparació d'accés EBAR Vistamar, sol·licitud de reparació de danys a infraestructures desaparició de l'escullera existent, accés a l'EBAR Vistamar.

Així com la sol·licitud del passeig alçat pel temporal, memòria valorada de condicionament daccés EBAR de març de 2017, denúncia del mal estat litoral del temporal, denúncia caiguda del mur, solitud de reparació del mur, denúncia del mur caigut, projecte de reparació de l'accés E.BA.R Vistamar al gener de 2021, escrit del Servei Provincial de Costes de data 23 d'abril de 2021, d'entrada al Registre de l'Ajuntament d'Alacant, sol·liciten sanejar zona litoral Sol Naixent, de restar generats pel temporal Glòria.

En els darrers anys es té constància de reclamacions de danys produïts a la facena marítima arran de diverses denúncies de ciutadans. Els darrers temporals que van donar lloc a una actuació de reparació i condicionament del front marítim afectat, redactant-se en aquell moment la 'Memòria valorada de condicionament d'accés EBAR Vistamar, març de 2017', i efectuant a continuació les obris necessàries per reposar els danys causats pels mateixos.

Este projecte va ser remès al Servei Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la qual ha resolt denegar l'autorització sol·licitada per aportar noves esculleres de protecció a les zones a reparar.