Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Agricultura confirma el primer focus de malaltia hemorràgica epizoòtica a la Comunitat

Esta malaltia vectorial no contagiosa s'ha detectat en un cérvol, però només afecta animals remugants silvestres i domèstics i, en cap cas, les persones

La Conselleria d'Agricultura Ramaderia i Pesca ha confirmat un primer cas de la Malaltia Hemorràgica Epizoòtica (EHE) a Ayora, després de rebre la notificació del Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del resultat positiu d'una mostra corresponent a un cérvol del terme municipal d'Ayora que ha estat analitzat pel Laboratori Nacional de Referència d'Algete, a Madrid.

- Publicitat -

La Malaltia Hemorràgica Epizoòtica, també coneguda com Malaltia Hemorràgica del Ciervo, és una malaltia vectorial no contagiosa transmesa per vectors (mosquits culicoides) que afecta animals remugants silvestres i domèstics i que, de cap manera, afecta les persones. 

La declaració del cas no comporta l‟adopció de restriccions del consum de productes animals, però sí quant al moviment d‟animals vius. En este sentit, la Conselleria dAgricultura, Ramaderia i Pesca ja ha posat en marxa accions preventives i ha reforçat les mesures d'actuació contemplades al Pla Anual Zoosanitari per reduir el risc daparició de nous casos i protegir les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

La EHE afecta greument els cérvols i pot afectar també daines i cabirols. Al bestiar boví pot produir clínica moderada i autolimitant en un parell de setmanes. Per la seua banda, el bestiar oví és susceptible a la infecció, però poc a la malaltia clínica, mentre que el cabrum és poc susceptible a la infecció.

En tot cas, no tots els animals infectats desenvolupen la malaltia i molts són asimptomàtics o presenten signes molt lleus. Els cèrvids que manifesten signes clínics de la infecció poden presentar febre, debilitat, inapetència i pèrdua de l'instint de fugida. En casos menys aguts es pot observar aprimament.

La detecció inicial d'EHE a Espanya s'ha produït en explotacions de boví de Cadis i Sevilla el novembre del 2022 i, posteriorment, s'ha propagat quasi per tot el territori.

Comunicació de sospites

La Conselleria dAgricultura, Ramaderia i Pesca recorda la importància de comunicar de manera immediata qualsevol sospita a les espècies susceptibles per evitar la propagació de la malaltia i adoptar les mesures necessàries, així com activar el tractament dels animals simptomàtics malalts.

De la mateixa manera, cal destacar que totes les explotacions ramaderes de boví hauran de tindre un pla de desinsectació a les seues instal·lacions. En el cas de les explotacions d'oví i cabrum, també han de comptar amb este pla en cas d'haver rebut remugants procedents de zones restringides per EHE, si es troben en un radi de 150 quilòmetres del cas detectat.

La desinsectació de les instal·lacions s'ha de fer durant tot el període d'activitat de mosquits (com a referència s'utilitzaran els períodes d'activitat de vectors del pla nacional de lluita contra la malaltia de la llengua blava).