Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

Aprovat el document final de l'Agenda Urbana Valenciana

El document es podrà consultar al portal web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

El Consell ha aprovat el document final de l'Agenda Urbana Valenciana (AUV), text estratègic orientador de les polítiques urbanes, territorials i dhabitatge de la Generalitat per als propers anys.

- Publicitat -

L'AUV sorgeix del compromís de la Comunitat Valenciana amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda 2030 de les Nacions Unides, que insta països, regions i municipis a desenvolupar i adaptar les directrius d'esta agenda a les particularitats pròpies de cada territori.

Este document s'ha elaborat seguint un procés de co-redacció de l'Administració autonòmica amb els diversos actors territorials, tant públics com privats, amb una participació pública exhaustiva que ha aconseguit un elevat nivell de consens.

- Publicitat -

Podrà consultar-se a el portal web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/agenda-urbana-valenciana).

A diferència d'instruments similars elaborats en altres territoris, esta Agenda està dirigida especialment als 542 municipis de la Comunitat Valenciana per orientar les seues accions i estratègies urbanes, proporcionar un catàleg de solucions als seus problemes, i establir indicadors on els municipis poden avaluar la seua situació respecte dels objectius de sostenibilitat urbana i establir plans i estratègies de millora respecte de la realitat actual.

Al marge d'esta especialització a favor d'aplicar solucions a les diferents tipologies de municipis, l'Agenda Urbana Valenciana proposa uns continguts propis, del seu àmbit i escala territorial, que hauran de ser tinguts en compte a les polítiques del Consell ia la planificació territorial i urbanística.

En concret, el document final compta amb sis blocs temàtics, 52 objectius operatius i 208 línies dactuació, que es desenvoluparan mitjançant plans dacció dirigits a metes més concretes.

Així el bloc 'Economia urbana' fa referència, entre d'altres, als districtes urbans d'innovació i atracció de talent, el turisme intel·ligent i sostenible, les noves tecnologies i els sectors disruptius, la creativitat i la indústria cultural, l'economia col·laborativa i la responsabilitat corporativa.

A 'Territori i ciutat' s'aborda, principalment, una nova relació entre els diferents sistemes d'assentaments urbans, l'impuls a les ciutats mitjanes i l'equilibri territorial, la connectivitat ecològica i territorial, els riscos naturals i induïts incloent-hi el canvi climàtic, i els models urbans i territorials sostenibles .

El bloc sobre 'Governança/Governança urbana' tracta sobre la transició digital i l'agilitació i la simplificació administrativa, els governs en xarxa, els nous instruments financers, la participació ciutadana i la transparència administrativa.

El contingut de 'Qualitat urbana i salut' versen al voltant de la resiliència i el metabolisme urbà, la sobirania alimentària, la qualitat de l'aire, l'aigua i l'emissió de residus, l'energia distribuïda i les xarxes intel·ligents, les zones verdes i els espais lliures i els ecosistemes urbans.

Al bloc dedicat a 'Dret a la ciutat ia l'habitatge' tracta de les polítiques inclusives, la millora de barris, el tractament dels espais públics, la seguretat i la justícia social i la igualtat de gènere.

'Ciutat connectada' fa referència, entre altres aspectes, al transport públic sostenible, les ciutats intel·ligents, la mobilitat com a servei, la logística urbana i la descarbonització del transport.

La Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha estat el departament encarregat de la tramitació de la redacció de l'Agenda i ha coordinat la col·laboració entre els diferents òrgans de la Conselleria de Política Territorial i de la Vicepresidència Segona i Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica.