Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

Agamed aprova un pla d'inversions a Torrevella de 2,6 milions per al 2023

Unes inversions que van destinades a continuar en la millora integral de les infraestructures de Torrevella.

Al Consell d'Administració celebrat ahir a la seu d'AGAMED,presidit per l'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, s'han aprovat les inversions a realitzar per Aguas del Arco Mediterráneo per a l'exercici 2023.

Amb la determinació de prosseguir a la millora integral de les infraestructures de la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable i de la Xarxa de Sanejament i Clavegueram i Xarxa de Pluvials del municipi. Per executar les obris previstes en este pla d'infraestructures s'ha aprovat una inversió total de 2.650.219 euros.

Quant a la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable, es pretén millorar la infraestructura a les zones on esta queda deficitària, així com renovar i modificar la xarxa existent, a fi de millorar les condicions de servei com a pressió, garantia de subministrament i qualitat de l'aigua. El total d'inversió envers fons propis per al pròxim any 2023 és de 499.943 euros. Entre algunes de les actuacions que contempla este pressupost s'inclou la renovació dels connectadors d'aigua, la regulació de pressions a urbanitzacions i la renovació de xarxes en carrers com Minerva, Illa Grosa, Llunyona, Baco, La Sagra, Murillo, Clemente Gosálvez, la zona del cementiri de la Mata i el Parc Infantil de Trànsit; entre d'altres.

Respecte la Xarxa de Sanejament i Clavegueram, es millorarà l'evacuació dels cabals d'aigües residuals, renovant i ampliant les infraestructures existents per adequar-les a les necessitats actuals de la població, eliminant a més els problemes d'embossaments i embussos a diversos punts del nucli urbà i urbanitzacions, provocats per diversos motius com trencaments, desploms, infiltracions, insuficiència de diàmetres i degradació de les instal·lacions com a conseqüència del pas del temps.

La inversió per a la substitució i adequació a la xarxa de clavegueram és de 609.371 euros. Entre les actuacions a executar dins d'este pressupost, hi ha, per exemple, la renovació d'infraestructures d'evacuació d'aigües als carrers Vicente Blasco Ibáñez, Ramón y Cajal, i Bella Antonia; entre d'altres.

A més dels 609.371 euros d'inversió per a la xarxa de sanejament, es preveu una important actuació de 420.708 euros, amb càrrec al fons de renovació, per a la substitució de la xarxa de clavegueram a la Urbanització el Limonar.

Quant a la Xarxa de Pluvials, es continuarà millorant l'evacuació dels cabals d'aigües pluvials, renovant i ampliant les infraestructures existents per adequar-les a les necessitats actuals de la població, especialment actuant a la urbanització Torreta Florida. S'actuarà, entre altres carrers i avingudes a: carrer Bergantín i Avinguda de la Puríssima, Avinguda San Miguel i carrer Ercina, carrer Maldonado entre Sant Luis i Avinguda Diego Ramírez Pastor, Avinguda de les Grulles a la urbanització El Limonar, carrer La Marina, Villena i Alcoi, i es procedirà a l'ampliació de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials al carrer Händel i al carrer Ravel.

La inversió total amb fons propis per a l'any 2023 puja a 1.017.902 euros.

D'altra banda, dins del capítol de Equipament i Varis, es preveu una inversió de 102.294 euros en la renovació dels comptadors de control de les diferents estacions de bombament i conduccions generals, a més de la interconnexió de les línies de subministrament en alta “Alfoz I i Alfoz II”, principals fonts d'abastament en alta del municipi. Així mateix, dins este apartat, s'hi inclou el desenvolupament del projecte de Museu de l'Aigua amb una partida que contempla les necessitats prèvies a la confecció del projecte museològic a l'entorn del Paratge Natural Municipal del Molí de l'Aigua.