Aena adjudica el Servei d'Assistència a persones amb mobilitat reduïda per a l'Aeroport d'Alacant-Elx

S'agrupa dins de el lot 4, al costat dels aeroports de Múrcia-San Javier i Almeria i l'import d'adjudicació per als 3 aeroports és de 29.152.000 €

1871
mobilitat Reduïda
Laura Baldó Benac

Aena s'ha adjudicat el Servei d'Assistència a persones amb mobilitat reduïda (PMR) per al Aeroport d'Alacant-Elx. Este s'agrupa dins del lot 4, al costat dels aeroports de Múrcia-San Javier y Almeria per un període de durada de quatre anys, prorrogable any a any per mutu acord de les parts fins a un màxim de dos. L'import total d'adjudicació per als tres aeroports puja a 29.152.000 euros i l'empresa adjudicatària és Adelte Trans Serv Efs SLU / Adelte Airport Technol SL

Millora de la qualitat de l'servei

El nou concurs segueix la directriu de continuar oferint la màxima qualitat en el servei d'atenció a persones amb mobilitat reduïda, i fins i tot millorar-la, per al que ha inclòs algunes noves especificacions.

Per a això les empreses adjudicatàries hauran de complir requisits molt precisos pel que fa a la assistència oferta, els mitjans tècnics i humans necessaris, Els temps de resposta, la formació de personal o l'atenció i tracte perquè el passatger amb problemes de mobilitat siga atès de forma adequada. Així mateix, Aena durà a terme un seguiment detallat d'esta atenció. Es tracta en definitiva d'oferir una millora contínua de l'servei enfocada a la qualitat percebuda per l'usuari.

Els últims avenços de l'assistència a PMR en els quals Aena està treballant giren al voltant de la digitalització de el servei i la geolocalització dels mitjans, Amb l'objectiu de millorar el coneixement en temps real i amb això el servei ofert a l'passatger.

 

Serveis d'assistència a PMR

L'Aeroport d'Alacant-Elx va atendre a 2016-142.388 passatgers amb mobilitat reduïda (PMR), el que representa un 14,3% més d'assistències pel que fa a 2015. Fins al novembre d'este any s'han atès 146.616 viatgers amb necessitats especials, com són aquells amb discapacitat o mobilitat reduïda.

El servei d'assistència a PMR es presta de forma gratuïta a tots els aeroports amb vols comercials de la xarxa d'Aena i garanteix, d'acord amb el Reglament 1107/2006 de la Unió Europea, que totes les persones puguen gaudir del transport aeri amb independència de la seua discapacitat o problema de mobilitat i en igualtat de condicions a la resta de passatgers.

Des dels seus inicis, Aena ha col·laborat de forma permanent amb el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) amb l'objectiu d'oferir a tots els passatgers que ho necessitin un servei de la màxima qualitat adaptat a les seues necessitats. Un servei que, d'altra banda, ha rebut diversos reconeixements i premis nacionals i internacionals.

En este sentit cal tenir en compte que el Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda, conegut també com 'sense Barreres', És el més ben valorat de tots en base a les encuestes que es realitzen de forma periòdica. En el cas de l'Aeroport d'Alacant-Elx s'ha obtingut una puntuació de 4,90 sobre un màxim de 5.

 

Assistència i sol·licitud de la mateixa

Tots els aeroports de la xarxa d'Aena amb vols comercials compten amb punts de trobada degudament senyalitzats, tant dins com fora dels edificis terminals. En estiguas localitzacions les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda poden anunciar la seua arribada a l'aeroport i iniciar la seua assistència.

L'assistència es presta al llarg de tot el recorregut per la instal·lació aeroportuària, tant en eixides, com en arribades i en connexions, així com en els diferents punts del procés a seguir (facturació, controls de seguretat, embarcament i desembarcament, recollida d'equipatges, trasllats per la terminal, ubicació al seient assignat de l'avió…) ).

La forma més adequada per a sol·licitar el servei d'assistència PMR és a través de la companyia aèria o agent de viatges en el moment de fer la reserva o compra de bitllets. No obstant això, també és possible fer-la a través de la pàgina web d'Aena, mitjançant el Servei d'Informació i Atenció d'Aena (91 321 10 00/902 404 704) o a través de la nova App per a dispositius mòbils d'Aena.

En general, per garantir que l'assistència es presti amb uns nivells de qualitat adequats i en els temps establerts, és molt important especificar les limitacions de l'passatger, realitzar la petició amb al menys 48 hores d'antelació a el vol i que el dia en què viatge el passatger es presenti a l'Aeroport i avisi de la seua arribada amb al menys 2 hores d'antelació.

A més, és de vital importància que només se sol·liciti este servei si realment es necessita, ja que el seu ús de manera innecessària pot repercutir en la qualitat de l'servei ofert a les persones que realment ho necessiten.