fbpx

Un 6% dels adults no tenen pensat vacunar-se

Davant la probable vacunació dels menors de 12 anys, el 9% dels pares es declaren en contra i l'altre 19% té dubtes sobre això.

Una enquesta realitzada a finals de novembre per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i altres associacions europees de consumidors de Bèlgica, Itàlia i Portugal sobre una mostra representativa de prop de 4.000 persones d'entre 18 i 74 anys, revela els persistents dubtes d'un percentatge apreciable de la població per vacunar-se contra la Covid-19.

Segons l'enquesta, a Espanya hi ha un 8% d'adults que asseguren no haver-se vacunat, un percentatge que quadra amb les xifres del Ministeri de Sanitat. D'estes, tres de cada quatre, el 6% de la població adulta, no semblen decidits a fer-ho.

Els principals raons són la manca de confiança en el procés d'elaboració i aprovació de la vacuna (41%), que este procés amaga interessos polítics/econòmics (32%), així com la possibilitat que algunes de les vacunes no sigan tan segures com s'anuncia (30%). Altres raons són la desconfiança en la seua efectivitat real (22%), la no pertinença a un grup de risc (16%) o que, senzillament, no creuen a les vacunes (12%).

A més, davant la probable vacunació dels menors de 12 anys, el 9% dels pares espanyols enquestats es declaren en contra; i un altre 19% té dubtes.

A nivell europeu, la enquesta revela també que dos de cada tres persones (64%) són favorables a la vacunació obligatòria, més si és possible quan es tracta de sanitaris (74%) i funcionaris de cara al públic (68%). Tot i que el consens baixa per a menors entre 12 i 17 anys (48%) i nens més petits (38%).

Pel que fa als tests de detecció del coronavirus, a Espanya es confirma la manca de recursos públics per realitzar-los en els dotze últims mesos. En concret, un 5% denuncia que no ho van fer a pesar de tenir un contacte estret amb una persona infectada, igual que un altre 4%, a pesar de presentar símptomes compatibles amb la Covid-19. De fet, des del novembre passat, un 11% dels enquestats es van fer un test en un centre privat perquè o bé no els ho feien o ho feien amb retard.

D'altra banda, són majoria (74%) els europeus que defensen la liberalització de patents de les actuals vacunes als països en vies de desenvolupament. Una opinió que comparteix OCU: l'aparició de la variant Òmicron torna a demostrar que el control de la malaltia passa necessàriament per ampliar la ràtio de vacunació a la resta dels països, especialment en els que disposen de menys recursos.

A més, l'Organització, al si del grup Euroconsumers, fa temps que defensa el desenvolupament d'un certificat digital Covid a nivell europeu més senzill i efectiu. Actualment cada país té normes diferents i, sorprenentment, un 18% dels enquestats apunta que no els ho van demanar als controls fronterers interns de la Unió Europea.

CatalanSpanish