Notícies d'Alacant i província

dissabte, 10 desembre 2022

Canvia el decret d'admissió als centres educatius

El text afavoreix més l'agrupació familiar als centres, dóna més suport a les famílies monoparentals ia la consolidació del procediment per la via telemàtica.

El Ple del Consell ha aprovat la modificació del decret pel qual es regula l'admissió als centres sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat en làmbit del territori valencià.

- Publicitat -

L'admissió i la matriculació de l'alumnat constitueix la base de la prestació del servei educatiu i per això cal assegurar un procediment d'accés amb la màxima transparència, eficàcia i eficiència possible, garantint l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.

Amb esta modificació, a l'admissió inicial d'Infantil i Primària, si un alumne aconsegueix plaça, la resta de germans sol·licitants de diferents edats obtindran els 15 punts per germà matriculat al centre.

- Publicitat -

Així, en aquells casos en què es faça per primera vegada la sol·licitud d'admissió o en casos de canvi d'escola motivat per canvi de localitat de residència, es façalitarà que es puguin matricular a un mateix centre d'Infantil i Primària tots els germans i germanes independentment que abans del procés d'admissió no tinguessin germans o germanes ja matriculats.

Això vol dir que, en cas d'admissió inicial, quan una família obtingui plaça per a un dels seus fills i filles, es concediran els 15 punts per germà o germana matriculat al centre a la resta dels germans o germanes sol·licitants. Igualment, tindrà la consideració de germà o germana l'alumnat en situació d'acollida familiar o guarda amb finalitats d'adopció.

Esta mesura suposa fer un pas més en el reagrupament familiar després que en l'admissió escolar de l'actual curs 2021-2022 s'haja assegurat als germans bessons plaça al mateix centre.

Una altra de les novetats que s'introdueixen a l'admissió escolar del proper curs és un major suport a les famílies monoparentals. Així, els punts per la condició de família monoparental, 3 si és de caràcter general o 5 si és especial, es podran sumar als de família nombrosa, que també són 3 o 5, depenent si és general o especial, si la família monoparental té també la condició de família nombrosa.

D'altra banda, la modificació del decret contempla la consolidació del procés de matriculació telemàtica activada fa dos cursos, molt ben acollida per les famílies i que ha donat bons resultats.

Així mateix, es tenen en compte les persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per poder treballar amb ladministració electrònica.

CatalàEspañol