Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 juny 2023

La regidora de Territori assegura que "l'activitat urbanística a Dénia no està paralitzada"

La regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, ha assegurat que l'activitat econòmica relacionada amb l'urbanisme "no està paralitzada" a la ciutat de Dénia, segons avalen les estadístiques de sol·licituds d'obra major i menor que hui mateix ha lliurat a els grups de l'oposició en resposta a una sol·licitud formulada el passat mes de setembre.

La regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, ha assegurat que l'activitat econòmica relacionada amb l'urbanisme "no està paralitzada" a la ciutat de Dénia, segons avalen les estadístiques de sol·licituds d'obra major i menor que hui mateix ha lliurat a els grups de l'oposició en resposta a una sol·licitud formulada el passat mes de setembre.

- Publicitat -

L'àrea d'Urbanisme ha realitzat una comparativa entre les sol·licituds d'obra registrades en el període de juny 2015 - setembre 2017, present legislatura, i les de el període equivalent juny 2011 - juliol 2013.

La comparativa mostra que de 2015 a 2017, les obres majors sol·licitades ascendeixen a 251, el que significa un increment de 81% respecte a les 138 sol·licitades de juny de 2011 a setembre de 2013. Les sol·licituds de llicència d'obra menor també han augmentat en la present legislatura un 45%, passant de les 1.804 de al període 2011-2013 a 2.629 del 2015 a 2017.

- Publicitat -

L'informe que ha lliurat Ripoll dedica un apartat especial a la situació des de l'anul·lació del Règim Urbanístic Transitori (RUT) el passat 3 de juliol, en què s'observa que l'activitat ha continuat i s'han registrat 334 sol·licituds d'obra menor i 29 d'obra major.

Hi ha una dada a tenir en compte, i és la quantitat de llicències d'obra major sol·licitades de juny 2015 setembre 2017 que es troben en tràmit per deficiències en la documentació presentada, i que són el 73,72% de l'total de llicències en tràmit .

Per pal·liar esta situació, que afecta 3 de cada 4 de les sol·licituds presentades i que revesprada enormement la tramitació dels expedients, s'està estudiant traure a licitació la contractació d'un col·legi professional o empresa que s'encarregue de prestar el servei de visat previ de la documentació, perquè les sol·licituds arribin correctament a l'ajuntament i es puguen tramitar amb més rapidesa.