Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Torrevieja augmentarà les línies diürnes i nocturnes amb el nou model de transport urbà

El projecte del servei conjuntament amb l'Estudi de Viabilitat justifiquen una durada de la concessió de 15 anys, i el cost de licitació del servei és de 7.579.194,81 € (IVA inclòs

L'alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, i el regidor de Transport, Antonio Vidal, han presentat el model de Transport Urbà de Torrevieja, un servei que compta amb finançament addicional procedent dels Fons Next Generation de la Unió Europea, per un import de 3.421.000€. Així mateix, el Projecte de Servei conjuntament amb l'Estudi de Viabilitat justifiquen una durada de la concessió de 15 anys, i el cost de licitació del servei és de 7.579.194,81 € (IVA inclòs).

Este nou servei de transport urbà comptarà amb nous recorreguts de línies, nous serveis i freqüències noves. Construcció de les infraestructures fixes necessàries per a la determinació d'estes serveis, com ara garatges de guarda dels autobusos, tallers de manteniment i reparació dels mateixos i oficines d'informació a la persona usuària.

A més, es preveu la construcció, millora i manteniment, així com l'explotació, de les diferents parades que conformen el servei de transport urbà, millorant-les i duent a terme la construcció d'algunes de nova implantació.

Digitalització del servei, disposant un sistema d'ajuda a l'explotació (SAE) que permeti aportar informació a l'usuari i usuària en temps real, així com optimitzar les rutes i determinar les possibles incidències que el servei puga presentar.

Així com l'adquisició de nous autobusos de funcionament híbrid i elèctric, que millorarà considerablement la comoditat i la seguretat dels vehicles, i permetrà reduir considerablement els GEIs (gasos d'efecte hivernacle) generats a la ciutat.

EL SERVEI COMPTARÁ AMB 9 LÍNIES DIURNAS I 3 NOCTURNES

L'alcalde ha informat que les línies augmentaran, plantejant-se un total de 9 línies diürnes i 3 nocturnes, que prestaran el servei centralitzades a 3 intercanviadors. Estes s'ubiquen al carrer Ramón Gallud, a l'aparcament de l'Hospital de Torrevieja i al carrer Francisco Atienza, al costat del centre comercial Carrefour. Des d'estes intercanviadors, es dissenyen quatre tipus de línies:

Circulars, que uneixen els intercanviadors 1 i 3 esmentats anteriorment, alimentant les infraestructures principals del centre urbà de Torrevieja: centres de salut, col·legis i instituts, zones esportives, recinte de mercat i centre urbà.

Llançadores. Esta línia es planteja com una llançadora a l'hospital de Torrevieja des del centre urbà, de manera que alimentarà tota la zona sud de Torrevieja i al cementiri.

Línies radials. estes línies ixen d'un dels tres intercanviadors, unint les línies circulars i la llançadora amb les urbanitzacions més perifèriques de Torrevieja i amb La Mata.

Nocturnes. Són línies que alimenten, des de les zones més perifèriques de Torrevieja i sortint dels diferents intercanviadors, tant a la zona de discoteques del Polígon Industrial com al recinte portuari. estes línies només prestaran servei, inicialment, els caps de setmana de tot l´any i en període de temporada alta

línia Circular

Línia Circular. Té un recorregut de 13,37 km. És una línia de recorregut circular, en únic sentit, que discorre pel centre de Torrevieja i uneix els següents punts de demanda:

o Eres de la Sal/Port de Torrevieja.

o Centre comercial Havaneres/Carrefour.

o Estació d´autobusos.

o Zones esportives.

o Recinte de mercats.

o CEIP Acequión, Cuba, Salvador Rus, Verge del Carme, Havaneres i Immaculada.

o Centres de salut Patricio Pérez, La Loma i l'Acequió.

o IES Mare Nostrum, Mediterrani i Las Llacunes.

· Temps total de recorregut = 47 min

· Freqüència pas dia laborable = 15,73 min

Línia 1. Hospital

Esta línia té un recorregut de 9,76 km. És una línia de recorregut lineal en ambdós sentits, fent de llançadora des del centre urbà fins a l'Hospital de Torrevieja.

Uneix els punts de demanda següents:

o Port.

o Hospital de Torrevieja.

o Centre de Salut Acequión.

o Cementiri de Torrevieja (sota demanda).

· Temps total de recorregut = 34 min

· Freqüència pas dia laborable = 11,49 min

Línia 2. Els Alts-Rocío del Mar

Esta línia té una longitud de 9,72 km, amb recorregut lineal en tots dos sentits. Discorre per les urbanitzacions de Los Altos i Rocío del Mar, tenint el seu inici a l'Hospital de Torrevieja.

Uneix els punts de demanda següents:

o Hospital de Torrevieja.

o CEIP Romualdo Ballester

o Cala Piteras.

· Temps total de recorregut = 34 min

· Freqüència pas dia laborable = 17,15 min

Línia 3. Els Balcons

La longitud d'esta línia és de 7,76 km, essent una línia lineal en ambdós sentits, discorrent a la zona residencial de la urbanització Los Balcones.

El punt de demanda fonamental a què alimenta és l'Hospital de Torrevieja.

Temps total de recorregut = 27 min

Freqüència pas dia feiner = 13,69 min

Línia 4. Torretes

Esta línia, com les anteriors, és de recorregut lineal en tots dos sentits. Té una longitud de 15,4 km.

Alimenta els següents punts de demanda:

Port i Eres de la Sal.

Centre Comercial Havaneres-Carrefour.

Estació d'autobusos

CEIP Les Cultures i Immaculada.

Centre de Salut La Siesta.

IES Torrevigia.

Temps total de recorregut = 54 min

Freqüència pas dia feiner = 18,13 min

Línia 5. Sant Lluís

Esta línia, com les altres que alimenten les urbanitzacions perifèriques de la ciutat, és lineal d'anada i tornada. Té una longitud de 19,37 km, i alimenta els punts de demanda següents:

Port-Eres de la Sal.

Centre Comercial Havaneres-Carrefour

CEIP Immaculada

IES Torrevigia

Centre de Salut San Luis.

Temps total de recorregut = 68 min

Freqüència pas dia feiner = 22,79 min

Línia 6. Torreblanca – La Mata – Hospital Quirón

Esta línia és també de recorregut lineal en tots dos sentits, tenint una longitud de 22,95 km. Alimenta els següents punts de demanda:

Port-Eres de la Sal

Hospital Quiró

Auditori Internacional i Conservatori (sota demanda).

CEIP Ciutat del Mar, Ntra. Sra. del Rosari i Salvador Rus.

Centres de Salut La Loma, Patricio Pérez i La Mata.

zona esportiva

Recinte de Mercats

IES Mare Nostrum, Les Llacunes i Llibertes.

Temps total de recorregut = 81 min

Freqüència pas dia feiner = 20,25 min

Línia 7. La Mata per Interior

Esta línia, de 17,5 km, comunicarà Torrevieja i La Mata per les avingudes interiors de Torrevieja. És una línia en ambdós sentits, unint els següents punts de demanda:

Port-Eres de la Sal

La Mata

CEIP Verge del Mar, Verge del Carme i Immaculada.

Centre de Salut La Mata

IES Mediterrani i Ciutat del Mar.

Temps total de recorregut = 62 min

Freqüència pas dia feiner = 20,60 min

Línia 8. La Mata – Platges

Esta línia de recorregut lineal té una longitud de 20,27 km, i uneix els punts de demanda següents:

Port-Eres de la Sal.

La Mata

Platges del nord del municipi.

Centres de Salut de la Mata i Patricio Pérez.

Estació d´autobusos.

Temps total de recorregut = 72 min

Freqüència pas dia feiner = 17,88 min

Línia Nocturna

Es prestaran tots els dissabtes de l'any, a més de diàriament en temporades mitjana i alta, en horari de 0 hrs a 00 hrs.

Línia N1. La Mata.

Temps total de recorregut = 51 min

Freqüència pas dia feiner = 60 min

Línia N2. Nord.

Temps total de recorregut = 51 min

Freqüència pas dia feiner = 60 min

Línia N3. Sud.

Temps total de recorregut = 57 min

Freqüència pas dia feiner = 60 min

Infraestructures. Parades

Tipus de parades dissenyades:

Tipus 0. Són els intercanviadors i la parada del carrer Major de la Mata. La marquesina portarà integrada un lavabo autonetejable. El detall és similar a les parades tipus 2, però amb lavabo.

Tipus 1. estes parades consten de dos marquesines, infobús i una sèrie d'elements urbans que permeten l'accessibilitat dels usuaris i zona estal, i inclou la reurbanització de tot l'entorn de la parada pròpiament dita. Esta parada s'ha implementat en aquelles parades on hi conflueixen moltes línies o tenen molta demanda d'usuaris.

Tipus 2. És semblant a l'anterior, però amb una sola marquesina. També hi ha infobús i elements urbans d'accessibilitat i estada. També inclou la reurbanització de l´entorn de la parada. S'ha implementat en aquelles parades situades al nucli urbà (Torrevieja i La Mata) que no són tipus 1.

Tipus 3. estes parades consten de marquesina i infobús, però no inclouen obris o elements urbans llevat de les estrictament necessàries per dotar-les daccessibilitat. S'han definit este tipus de parades a zones d'urbanització on és possible o necessari disposar de marquesina per la demanda d'usuaris.

Tipus 4. estes parades consten únicament d'infobus, i d'un element tipus banc per permetre el seient dels usuaris. No inclou marquesina, perquè no és possible la seua implantació, i tampoc inclou reurbanització ni elements urbans excepte els estrictament necessaris per fer la parada accessible. S'ha disposat este tipus de parada a zones d'urbanització de poca demanda i on no és possible implantar marquesina.

TARIFES DEL SERVEI (1)

Tipus de tarifes a recollir a Ordenança Fiscal Reguladora:

Bitllet ordinari. És el bitllet senzill, vàlid per a un viatge en el transport urbà de Torrevieja. El seu preu és de 1,35 €.

Bono bus multiviatge. És una tarifa inclosa en una targeta o element digital, que és possible recarregar amb un cert nombre de viatges, habitualment 10 o 20. El seu preu és de 9€, per a 10 viatges, o de 18€ per a 20 viatges, és a dir, el preu del viatge serà de 0,90€.

Bono bus multiviatge especial. És una tarifa similar a l'anterior, però on el preu del viatge és de 0,65€. Esta tarifa és utilitzable per aquelles persones que estan en les situacions següents:

o Joves de menys de 26 anys.

o Famílies nombroses.

o Aturats de llarga durada (és a dir, més de 2 anys).

Bo OR. Els usuaris d'esta targeta tenen viatges gratuïts al transport urbà de Torrevieja durant tot l'any, de manera il·limitada. Són utilitzables per als següents usuaris:

o Majors de 65 anys empadronats a Torrevieja més de 1 any.

o Pensionistes o persones amb grau de discapacitat superior al 33% empadronats a Torrevieja més de 1 any.

TARIFES DEL SERVEI (2)

Tipus de tarifes a recollir a Ordenança Fiscal Reguladora:

Bo 30. Esta tarifa és vàlida per a tots els usuaris. És una tarifa plana que permet fer viatges il·limitats en el transport urbà durant 30 dies a totes les línies. El seu cost és de 38€.

Tourist Card. És una tarifa creada fonamentalment per a turistes i persones de pas. Permet dur a terme un ús il·limitat de les línies de transport urbà durant l'oratge estipulat. Hi ha dos modalitats:

o 3 dies, amb un cost de 8€.

o 7 dies, amb un cost de 16€.

EQUIPAMENT MÒBIL I PERSONAL

Els vehicles a utilitzar al servei seran un total, ateses les línies considerades, de 32 unitats, de les quals 3 seran de reserva i reforç.

De les 32 unitats, se'n contemplen 25 unitats de funcionament híbrid i 7 unitats de funcionament completament elèctric.

Ajuntament cedirà l'ús d'estes vehicles a la mercantil concessionària durant tot el període de prestació del servei, conforme es vagen subministrats.

El nombre mínim de personal adscrit al servei serà el següent:

Dades comparatives nou servei:

Actual Nou servei

Línies diürnes 7 9

Línies nocturnes 0 3

Freqüències mitges 40/60 min 15/20 min

Nombre d'autobusos 19+3 uts 29+3 uts

El nombre mínim de personal adscrit al servei serà el següent:

Categoria n.º subrogats n.º total

Administratius 3 4

Tècnic/a operacions 2 2

Cap/a operacions 1 1

Responsable manteniment 1 1

Conductors/es 49 91

Inspectors/es 2 3

Operador/a de consola 0 1

Oficial 2a tallers 0 1

Oficial 3a tallers 0 1

Greixador-rentacots 0 1

Conductor/a nocturn 0 3

Infraestructures fixes a realitzar

Garatges, tallers i oficina d'informació en una parcel·la municipal, mostrada als plànols d'este projecte, que quedarà adjacent amb la futura estació intermodal de transport i un aparcament dissuasori.

L'estada que serveixi com a garatge haurà de tindre capacitat per als 32 autobusos urbans que prestaran el servei de transport urbà de Torrevieja.

La superfície prevista per a la infraestructura de garatge i taller puja a 5.000 m², sense comptar amb la part urbanitzada perimetral que es xifra en 1.500 m² més.

Millora a l'accessibilitat de les parades. Esta actuació sí que sinclou en este projecte i formarà part dels plecs que regiran el servei. Consisteix en l'eliminació de les parades que ja no s'utilitzaran, habilitació de les noves parades previstes, i millora de les parades ja existents, fent complir la normativa vigent d'accessibilitat a totes.

Estimació de terminis

1) Aprovació Estructura de Costos i remissió a Junta Consultiva Generalitat Valenciana

a. Gener 2024

2) Aprovació PCAP i PPTP i licitació contracte SARA

a. Abril 2024

3) Baremació licitació i proposta adjudicatari

a. Setembre 2024

4) Posada en marxa del servei

a. Desembre 2024