Notícies d'Alacant i província

dimarts, 26 setembre 2023

L'Ajuntament d' Orihuela reclama la subvenció de l'1,5% Cultural per al Palau de Rubalcava

El regidor de Patrimoni Històric, Rafael Almagro, va anunciar este dimarts que l'Ajuntament ha presentat un recurs d'alçada davant la Direcció General de Ministeri d'Infraestructures, Transport i Habitatge amb la finalitat que "es doni per admesa la sol·licitud tramitada per obtindre la subvenció de l'1,5% Cultural que necessitem per a la recuperació del Palau de Rubalcava ".

El regidor de Patrimoni Històric, Rafael Almagro, va anunciar este dimarts que l'Ajuntament ha presentat un recurs d'alçada davant la Direcció General de Ministeri d'Infraestructures, Transport i Habitatge amb la finalitat que "es doni per admesa la sol·licitud tramitada per obtindre la subvenció de l'1,5% Cultural que necessitem per a la recuperació del Palau de Rubalcava ".

- Publicitat -

I és que la sol·licitud presentada en primera instància per l'Ajuntament de Orihuela ha estat rebutjada per una fallada tècnica en no presentar-se telemàticament, ja que només es va realitzar la presentació per registre postal ordinari. En este sentit, "en no disposar d´un període formal d´esmena, hem presentat un recurs d´alçada perquè es rectifiqui i donin per presentada la sol·licitud, ja que des de l´Ajuntament hem complert escrupolosament les Bases Reguladores de la concessió d´ajudes per a actuació de conservació o enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol recollides a l'ordre FOM/1932/2014”. Almagro va explicar també que després de rebre per correu ordinari la inadmissió de la sol·licitud "procedim a tramitar esta reclamació perquè considerem que hem complert les bases d'esta subvenció i la nostra sol·licitud s'ha de valorar".

D'esta manera, l'Ajuntament de Orihuela s'espera que la no admissió d'esta sol·licitud quede impugnat per evitar prejudicis de difícil o impossible reparació com és l'exclusió de procediment de concurrència competitiva per a l'obtenció de finançament a l'obra prevista amb el 1,5% Cultural.

- Publicitat -

El tècnic de l'àrea de Patrimoni Històric va tramitar la sol·licitud d'acord amb l'ordre FOM / 1932/2014 en la qual es recull que els ajuntaments de més de 20.000 habitants no estan obligats a presentar la sol·licitud telemàticament. De fet, la no admissió de la mateixa va ser rebuda pel consistori oriolà per correu ordinari.

Així mateix, l'article 68.4 de la LPAC disposa que si es presenta la seua sol·licitud presencialment les administracions públiques requeriran a la persona interessada perquè l'esmeni a través de la seua presentació electrònica. A estes efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja estat realitzada l'esmena. En este sentit, fins el 2 d'octubre de 2018 no només l'administració té l'obligació de requerir l'esmena de sol·licitud quan el registre s'haja fet de manera presencial, sinó que ha d'entendre que la sol·licitud esmenada va ser presentada en la data en la qual que ho va ser presencialment.