Notícies d'Alacant i província

dimecres, 27 setembre 2023

L'Ajuntament d' Orihuela preveu rebre Les Andanes esta setmana

La setmana passada, i després de diverses reunions i converses entre la Regidoria d'Infraestructures de l'Ajuntament de Orihuela, L'empresa adjudicatària de les obris de Les Andanes i la direcció tècnica de les mateixes, es va realitzar un informe per part d'esta última sobri el resultat de l'reasfaltat de el primer tram de Les Andanes (Av. Espanya a Avda. Duc de Tamames).

La setmana passada, i després de diverses reunions i converses entre la Regidoria d'Infraestructures de l'Ajuntament de Orihuela, L'empresa adjudicatària de les obris de Les Andanes i la direcció tècnica de les mateixes, es va realitzar un informe per part d'esta última sobri el resultat de l'reasfaltat de el primer tram de Les Andanes (Av. Espanya a Avda. Duc de Tamames). A este tram se li va aplicar una capa suplementària de 2-3 cm de gruix sobri l'aglomerat col·locat este estiu davant els defectes de compactat apareguts i que l'empresa va justificar per un problema previ a la barreja de betum a la seua planta de producció.

- Publicitat -

La direcció tècnica de les obris i el tècnic municipal supervisor han donat el vistiplau a esta solució, que s'aplicarà a el segon tram de Les Andanes (Av. Duc de Tamames a estació de ferrocarril). Es treballarà sobri la via dreta cap a l'estació, on han aparegut els mateixos problemes puntuals de compactat que en el primer tram, que es detecten per la maniobra de torsió dels pneumàtics dels vehicles que aparquen en línia.

Per a això es fresará l'asfalt existent al costat al costat de la vorera i es reposarà per aplicar després la nova capa d'aglomerat com en el primer tram. Estes treballs es realitzaran entre el dimarts 28 i dimecres 29 de novembre, a el mateix temps que es col·locarà la gespa i la jardineria en els parterres que encara no han estat acabats.

- Publicitat -

En este sentit, el regidor López-Bas ha desmentit les informacions que apuntaven la setmana passada a què brigades municipals estarien fent feina que li correspon a l'empresa. "La presència de treballadors municipals en Les Andanes respon a una decisió de l'tècnic municipal i de l'encarregat de la brigada de jardineria, i ha tingut per objecte únicament assegurar l'estat previ de el terreny sobri el qual l'empresa instal·larà la gespa, remenant i airejant-lo. S'ha aprofitat precisament la setmana en què l'empresa esperava rebre els pans de gespa del seu proveïdor per realitzar estes treballs puntuals. L'Ajuntament, en contra del que s'ha dit, no ha llogat cap contenidor ni ha incorregut en despeses que haja d'assumir l'empresa ", ha manifestat a l'respecte López-Bas.

El regidor ha insistit que l'Ajuntament és el primer que està exigint a l'empresa adjudicatària l'acabament de les obris en perfectes condicions per a ser recepcionades i abonat el seu preu a el 100%. "Som conscients dels defectes, els hem reclamat i s'estan esmenant tal com la direcció de l'obra, el tècnic municipal i l'encarregat de la brigada de jardineria s'assenyalen en cada moment, i l'empresa està sotmetent-se a l'criteri municipal i de la direcció d'obra, com no pot ser d'una altra manera ", ha indicat López-Bas, qui conclou que" no hi ha sobricost en estiguas obris ni ho va a haver-hi. Les incidències són alienes a l'Ajuntament i estem exigint que se'ns lliuri l'obra en condicions ".

S'espera, per tant, rebre les obris en els pròxims dies, de manera que els serveis municipals s'encarregaran de el manteniment a partir d'este moment, sense perjudici de l'termini de garantia, que inclou la neteja de el nou paviment per l'empresa.