Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 març 2023

Orihuela aprova la subvenció a l'Bisbat amb destinació a l'foment cultural de el patrimoni històric-artístic

Almagro va avançar també la personació com interessats per al procediment de diligències prèvies 743/2018 obert a instàncies dels regidors d'Canviem Orihuela amb motiu de la pròrroga de la concessió a Hidraqua

El portaveu adjunt de l'equip de govern de Orihuela, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local, entre els quals va destacar el pagament de factures per un import total de 1.422.787 euros. En matèria d'Urbanisme, es va donar llum verda a llicències d'obres per a la construcció de 32 habitatges.

- Publicitat -

Altres dels temes tractats va ser l'aprovació de despesa i reconèixer l'obligació corresponent als rebuts de les quotes de peonades de neteja de sèquies de l'anualitat 2017, relatiu a l'conveni subscrit entre l'Ajuntament de Orihuela i el Jutjat Privatiu d'Aigües de Orihuela, Per un import total de 7.755 euros.

En matèria de Recursos Humans s'adona de dos sentències d'àmbit laboral.

- Publicitat -

En Participació Ciutadana, es va aprovar la inscripció en el registre municipal d'entitats ciutadanes de la "Associació per al foment de la música a Orihuela". Així mateix, també es va procedir a l'aprovació de la transferència de fons a la societat Orihuela Cultural SL per a despeses de personal i funcionament de la mateixa, corresponent als mesos d'octubre, novembre i desembre, per un total de 238.500 euros.

En un altre ordre de coses, també es va aprovar la subvenció directa corresponent a l'anualitat 2018 i pagament de el 50% inicial de l'conveni subscrit entre la Regidoria de Cultura i el Bisbat, per un import total de 63.000 euros, tal com recollia el Pressupost Municipal , per a la promoció i foment cultural de el patrimoni històric-artístic de l'Església Diocesana. En este conveni es recull com edificis objecte d'esta subvenció el Museu d'Art Sacre, la Catedral, Santo Domingo, l'església de Sant Jaume, l'església de Santa Justa i el Santuari de Monserrate.

Almagro va avançar també la personació com interessats per al procediment de diligències prèvies 743/2018 obert a instàncies dels regidors d'Canviem Orihuela amb motiu de la pròrroga de la concessió a Hidraqua.