Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 març 2023

Orihuela aprova el projecte de l'Ordenança de Convivència Ciutadana

L'Ordenança contempla qüestions com els atemptats contra la dignitat de les persones, la col·locació de cartells a llocs no autoritzats, el comerç ambulant no autoritzat i la mendicitat.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Sánchez, ha anunciat hui laprovació del projecte dOrdenança de Convivència Ciutadana per part de la Junta de Govern Local.

- Publicitat -

S'obre ara un període perquè els grups municipals presentin esmenes, si així ho consideren oportú, i s'aprovarà definitivament al primer ple del 2023.

“L'Ordenança que hui s'acaba d'aprovar a la Junta de Govern, amb els vots a favor de tots els seus integrants, pretén servir d'eina per als agents de la nostra policia local en la resolució de conflictes de la ciutadania, moltes vegades amb difícil solució, als quals els agents han de donar una resposta que no pot derivar a sol·licituds, resolucions dexpedients, jutjats i un llarg etcètera. Es tracta d'una eina amb què poder guiar les seues actuacions i evitar conflictes majors”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana.

- Publicitat -

Qui ha destacat que es tracta d'una ordenança “realitzada exclusivament per la Policia Local de Orihuela i per Orihuela, és a dir, que contempla els problemes actuals de Orihuela. El que es pretén és aconseguir que les conductes i les actituds de les persones que són a la ciutat s'adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l'objectiu de garantir el civisme i de millorar la qualitat de vida a l'espai públic».

Antonio Sánchez ha estat acompanyat de l'Intendent Cap de la Policia Local de Orihuela, José María Pomares, dels Inspectors Rubén Selma i Rate Vegara i de tots els agents responsables de les diferents àrees de la Policia Local oriolana. I és que, es tracta d'una ordenança molt reclamada per este cos de seguretat que fa anys que hi treballa i que hui, després d'un període de 15 dies d'exposició pública i no havent rebut cap objecció ni suggeriment per part de la ciutadania, dóna un avanç important amb la seua aprovació a la Junta de Govern Local.

El projecte d'Ordenança de Convivència Ciutadana contempla qüestions com ara els atemptats contra la dignitat de les persones, la col·locació de cartells en llocs no autoritzats degradant lentorn, el comerç ambulant no autoritzat, lús impropi de lespai públic, el consum de begudes alcohòliques o conductes que adopten formes de mendicitat.

Pel que fa a este darrer assumpte, el regidor de Seguretat Ciutadana ha volgut aclarir i recalcar que només es preveuen en este projecte d'ordenança les sancions a les conductes de mendicitat organitzada que usin formes abusives i violentes, l'ús de menors i/o persones amb discapacitat.

Antonio Sánchez ha agraït a la Policia Local de Orihuela treball i ha demanat el suport de tots els grups perquè s'aprovi amb tot el consens possible esta ordenança que ja tenen la gran majoria de municipis.