Notícies d'Alacant i província

dimecres, 27 setembre 2023

Orihuela col·labora en la distribució del tractament contra la mosca de la fruita en les varietats primerenques

Es repartirà el producte Spinosad per a tractament a pegat, per a produccions reconegudes, ecològiques i convencionals, en funció de les existències.

La Regidoria d'Agricultura de Orihuela façalitarà als agricultors del municipi l'ajut necessari perquè puguen sol·licitar el producte per al tractament contra la mosca de la fruita per procediments terrestres a les varietats primerenques (Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Nàvel, Nàvel Foios, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana i Nova).

- Publicitat -

La campanya contra Ceratitis capitata Wied 2023, que realitza la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, indica que es repartirà el producte Spinosad 0,024% (CB) P/V en formulació esquer a raó d'1 l/ha per a realització de tractament a pegat , tant per a produccions reconegudes com ecològiques com per a convencionals, en funció de les existències.

La regidora d'Agricultura, Noelia Grao, ha assenyalat que els interessats poden fer la petició a la Regidoria d'Agricultura indicant: cognoms i nom de l'agricultor, DNI, terme municipal on es troba l'explotació, núm. de polígon i parcel·la, superfície, varietat i edat de la plantació. A més, cal aportar la documentació justificativa requerida per la Conselleria, en cada cas. Cada sol·licitud haurà d'agrupar una superfície mínima de 5 hectàrees.

- Publicitat -

A més, en compliment del Reial decret 1311/2012, només es poden subministrar productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris. En cas que el lliurament es realitzi a nom d'una persona jurídica o del titular d'una explotació, qui rebi el producte haurà d'acreditar que té autorització o poder de la persona o titular d'explotació per actuar i efectuar la recepció en nom seu”. .

La documentació sol·licitada s'haurà de remetre abans del dia 27 de setembre a:

  • REGIDORIA D'AGRICULTURA – AJUNTAMENT DE Orihuela

Carrer Adolfo Clavarana, 6.

Telèfon: 96 673 79 93. Correu electrònic: [protegit per correu electrònic]

  • PROVÍNCIA VALÈNCIA

Servei de Sanitat Vegetal – Cadira

Amparo Renovell 659 61 26 71 [protegit per correu electrònic]

  • PROVÍNCIES CASTELLÓ I ALACANT

Servei de Sanitat Vegetal – Almassora

Salvador Broseta 610 21 46 47 [protegit per correu electrònic]