Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

TRAM d'Alacant va recollir prop de 1.500 objectes perduts el 2017, un 6,6% més que l'any anterior

Els usuaris perden una mitjana de 4 articles dia, sobritot carteres i moneders, targetes de transport, motxilles i claus Els propietaris van recuperar 499 objectes, un 33,51% de l'total

La direcció de Clients i Accessibilitat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va recollir durant l'any passat un total de 1.489 objectes perduts pels usuaris de l'TRAM d'Alacant, un 6,6% més que el 2016. estes dades suposen que es obliden 4 objectes de mitjana a el dia i 124 per mes, que són guardats en les instal·lacions de FGV fins a la seua devolució, destrucció o lliurament a la Policia o Ajuntament.

Els objectes que més apareixen en els tramvies d'Alacant i la seua àrea metropolitana són carteres i moneders, targetes de transport (títols TAM i targetes personalitzades de FGV i multiviatges), motxilles, claus, ulleres o les seues fundes, documentació (DNI, passaports, permís de conduir, targeta sanitària), carpetes, telèfons mòbils, paraigües i bosses.

Procediment a seguir

Els diferents objectes trobats a l'interior dels trens i tramvies o en instal·lacions de FGV són lliurats per part dels viatgers o dels agents de l'TRAM que els troben a les dependències de Dénia, Calp, Altea, Benidorm, el Campello, Marq- castell, Mercat i Estels, Gabinet de Circulació de Tallers Campello o l'Oficina d'Atenció a l'Client de Estels.

Des estiguas dependències es remeten o són recollits pel personal d'Atenció a l'Client en un termini d'uns 15 dies, dipositant-los en les caixes destinades a objectes perduts i classificant-los per mesos. Es dipositen durant un termini de dos mesos, transcorreguts els quals, i si no han estat recuperats pel seu propietari, es donen de baixa lliurant-se, segons la seua naturalesa, a l'oficina d'objectes perduts de la Policia Local o són destruïts.

Durant els dos mesos aproximats que es troben dipositats a l'Oficina de la Direcció de Clients i Accessibilitat de l'estació d'Estels, es realitzen gestions per trobar al seu propietari i, en cas de no ser localitzat, es lliuren a l'oficina d'objectes perduts de la Policia Local d'Alacant oa l'Oficina de l'TAM de l'Ajuntament d'Alacant.

Aquells objectes que són documents oficials, com DNI, passaport, SIP, etcètera, així com els objectes de valor, són lliurats a l'oficina d'objectes perduts de la Policia Local d'Alacant en el termini màxim de 15 dies des que es reben a la oficina d'Atenció a l'Client, amb la finalitat que es remetin al seu propietari i així s'evitin les gestions administratives de renovació de documents.

Per la seua banda, les targetes de bons transports personalitzades de l'TAM, com poden ser Bono Or, Bono Jove i Bo Escolar, es lliuren setmanalment a l'oficina de l'TAM perquè es posin en contacte amb el propietari i procedeixin a la seua devolució.

Els propietaris han recuperat durant 2017 un total de 499 objectes perduts, la qual cosa representa un 33,51% sobri el total d'objectes perduts