Notícies d'Alacant i província

dilluns, 27 març 2023

100.000 llars es beneficiaran de la nova llei que defensa la diversitat de famílies

Aitana Mas ha presentat a Alacant esta norma 'que situa la Comunitat Valenciana a l'avantguarda legislativa del país en esta matèria'

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha destacat que la Llei de Diversitat Famliar i Suport a les Famílies impulsada pel departament que dirigeix ​​"garantirà els drets i la pluralitat i diversitat de més de 100.000 famílies" de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

Aitana Mas ha presentat este matí a la Casa Mediterrani d'Alacant la nova Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies, una norma que, juntament amb altres lleis socials aprovades pel Consell, passa a formar part del Codi Social Valencià, “que situa la Comunitat Valenciana a l'avantguarda legislativa del país en esta matèria”, ha assegurat.

“La ciutadania valenciana actual és plural i diversa i les famílies són un reflex de la societat, de la qual en són part essencial” ha incidit la vicepresidenta, “d'ací la importància de la seua protecció pels poders públics i la garantia dels seus drets” , objectiu últim d'esta llei.

- Publicitat -

Durant la seua intervenció, la vicepresidenta ha recordat algunes de les mesures posades en marxa en els darrers anys en esta àrea, com el reconeixement i suport a les famílies monoparentals, la tramitació simplificada dels títols de família nombrosa, la promoció i la dignificació de la acolliment familiar o les mesures per afavorir la coresponsabilitat familiar. I tot això, ha afegit, "s'ha fet no només amb normes sinó amb la dotació pressupostària corresponent".

Així mateix, ha assenyalat la importància que té el treball “coordinat i conjunt” dels diferents departaments del Consell en el suport a les famílies, però també “la col·laboració i sintonia amb les mateixes famílies i les associacions que les representen, tenint en compte la gran diversitat existent”.

Quatre eixos fonamentals

La vicepresidenta ha explicat que ara, “simplement hem fet un pas més, un pas imprescindible que és dotar de rang de llei tota la normativa existent fins a estes moments”.

D'esta manera, el text recopila normes prèvies de rang inferior i les eleva a llei, reconeix normativament la realitat de les diverses famílies que existeixen, dota de drets totes estes realitats i estableix mecanismes per garantir estes drets i avançar en la no-discriminació, en la coresponsabilitat i en el foment de pràctiques igualitàries.

A l'acte de presentació, Aitana Mas ha destacat quatre eixos de la nova norma que, segons ell, considera “fonamentals”.

En primer lloc, el reconeixement de la diversitat familiar, que inclou una clàusula de no discriminació i una definició dels diversos tipus de família realment existents a la Comunitat Valenciana.

La llei contempla detalls molt importants “per a la felicitat del dia a dia de cada persona”, com és el reconeixement de la condició de família nombrosa o família monoparental i l'expedició, la renovació o la modificació dels títols que acrediten esta condició.

En segon lloc, ha assenyalat, la protecció a la maternitat ia la paternitat “lliure i responsable”, avançant en la “corresponsabilitat” i en la disposició de temps per dedicar-ho a “la criança i cures familiars”.

En este àmbit, la norma impulsa mesures concretes respecte a la jornada laboral o permisos, així com per fomentar accions positives per a la implicació dhomes i dones en la coresponsabilitat familiar i la conciliació.

Així mateix, promou, amb les entitats locals, actuacions dhabilitació de serveis de cura professional de qualitat de xiquets, xiquets i adolescents, o la posada en marxa i manteniment de centres cívics amb perspectiva sociocomunitària, familiar, de solidaritat generacional i de gènere.

Contempla, a més, mesures per façalitar a les famílies l'accés al sistema de prestacions econòmiques per secundar econòmicament la tasca que la persona cuidadora desenvolupa a l'entorn familiar.

Pel que fa al tercer eix que ha destacat la vicepresidenta, la llei estableix la millora del benestar i la qualitat de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i exclusió social.

S'impulsa, per exemple, l'obligació d'establir beneficis fiscals o exempció de taxes i preus públics per a les famílies vulnerables; i es garanteixen prestacions econòmiques per a situacions durgència social, o per a les persones cuidadores en entorns familiars.

A l'àmbit dels serveis socials, s'oferirà informació, orientació i assessorament de les prestacions socials adreçades a les famílies; es desenvoluparan actuacions de protecció i atenció integral a les víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles; s'establiran programes de suport i assessorament especialitzat a famílies adoptadores i acollidores, oa les famílies LGTBI i s'atendran les necessitats específiques de les famílies migrants i refugiades, entre d'altres.

A nivell educatiu, es promourà l'educació en valors relacionats amb la igualtat de gènere, la coresponsabilitat i l'educació emocional i, especialment, la diversitat familiar, social, cultural i sexual; es garantirà l'accés universal a l'educació de dos a tres anys i es promourà l'educació per sota dels dos anys amb l'articulació d'ajudes; es garantirà lexistència de bancs de llibres de text i material curricular i ajudes per als serveis complementaris de menjador i transport escolar, entre altres.

També en l'àmbit universitari, s'impulsaran les ajudes a l'estudi i s'inclouran al barem les famílies considerades d'especial protecció.

Finalment, la vicepresidenta ha assenyalat com a quart eix fonamental la transveritat de la llei.

En matèria de salut es promourà laccés de les famílies a les diferents tècniques de reproducció assistida, així com el dret a obtenir informació, orientació i atenció de salut sexual i reproductiva; es desenvoluparan programes de promoció de la salut i preventius per fomentar leducació afectiva i sexual o programes que afavoreixin latenció a la salut mental en làmbit familiar.

Pel que fa a l'àrea de l'habitatge, es garantirà el dret a un habitatge assequible, digne i adequat, i es fomentarà l'accés a habitatges de protecció pública; també s'estableixen ajudes en el lloguer a les famílies de protecció especial, i s'atorgaran ajudes per a l'adquisició, la rehabilitació i la promoció d'habitatges.

Així mateix, es recullen una sèrie de mesures a nivell cultural, educatiu, esportiu, de mobilitat sostenible, canvis en els hàbits de consum de béns i serveis per part de les famílies, entre d'altres.

Famílies nombroses i monoparentals

En la seua intervenció, la vicepresidenta també ha volgut recordar la feina feta per la Conselleria d'Igualtat des de la legislatura passada per a reduir els terminis en la tramitació de les sol·licituds dels títols de famílies nombroses i monoparentals.

Esta agilització en el procediment de resolució d'expedients ha permès que en estes moments hi haja a la Comunitat Valenciana 100.097 famílies amb el títol de nombrosa o monoparental, davant de les 58.821 que hi havia el 2015.

Així, actualment hi ha 78.000 famílies nombroses: 39.233 a la província de València, 28.983 a la d'Alacant i 9.784 a la província de Castelló; i 22.097 famílies monoparentals: 12.058 a València, 7.368 a la província d'Alacant i 2.671 a la de Castelló.